วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 18 ตุลาคม 2555

ข่าวต่างประเทศ 1. สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อ E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา สถานการณ์การปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดาซึ่งผลิตโดย XL Foods Inc ขณะนี้ the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ได้มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนแต่ยังไม่เสร็จสิ้น สินค้าที่มีการปนเปื้อนเชื้อยังคงมีเฉพาะสินค้าที่ผลิตในวันที่ 24 ,27,28 และ 29 สิงหาคม 2555 และ 5 กันยายน 2555 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม The CFIA ได้เตือนบริษัทผู้จัดจำหน่าย,ร้านค้าปลีก และร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ระงับการจัดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าดังกล่าวอาจจะมีการปนเปื้อน E.coli O157:H7 Bacteria ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ประเทศแคนาดามีรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงกับการบริโภคเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัวในวันดังกล่าว จำนวน 15 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยมีรายงานจากรัฐ Alberta 7 ราย Quebec 4 ราย British Columbia 2 ราย (เริ่มป่วยในเดือนกันยายน 2555) Newfoundland and Labrador 1 ราย และอีก 1 รายเป็นนักท่องเที่ยว อาการของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมี อาการถ่ายเหลว และอาจจะมีเลือดปน ปวดท้องรุนแรง อาเจียน บางรายมีไข้ร่วมด้วย ในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุอาจจะพบไตวายร่วมด้วย สำหรับประเทศไทยมีสินค้าที่สงสัยนำเข้าจากบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 689 กิโลกรัม ขณะนี้มีการอายัดสินค้าสินค้าดังกล่าว และได้ส่งตัวอย่างสินค้าตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต และยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับการปนเปื้อนในครั้งนี้ 2. การระบาดของโรค E. COLI EHEC 2.1 The United state of America พบผู้ป่วยติดเชื้อE. coli_ [O157] จำนวน 38 ราย หลังจากเข้าร่วมงาน The Cleveland County Fair ที่จัดที่รัฐ CAROLINA ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึง 7 ตุลาคม 2555 ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วย 38 ราย เป็นผู้ป่วยที่เป็นเด็ก 22 ราย ผู้ใหญ่ 16 ราย กระจายในเขต Cleveland County 18 ราย Lincoln 9 ราย Gaston 7 ราย Catawba 1 ราย Union 1 ราย York 1 ราย และ Cherokee 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กอายุ 2 ปีที่อาศัยในเขต Gaston จากการสอบสวนคาดว่าอาจจะเกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ที่อยู่ในงาน การรับปะทานที่มีการปนเปื้อนเชื้อ หรือ เดินผ่าน petting zoothe สำหรับอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ ได้แก่ ถ่ายเหลว อาเจียน ปวดท้องรุนแรง บางรายอาจพบ hemolytic-uremic syndromeร่วมด้วย 2.2 England Northern Ireland's Public Health Agency (PHA)เปิดเผยว่า มีการระบาดของE.coli ที่ Northern Ireland ข้อมูลล่าสุดโดยพบผู้ป่วยยืนยัน 25 ราย และผู้ป่วยในข่ายสงสัย 154 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้มีเพียง 6 รายที่ยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการสอบสวนพบผู้มีความเชื่อมโยงกับการรับประทานที่ร้านอาหาร Flicksที่ตั้งใน Cityside Mall นอกนั้นPHA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาด ครั้งนี้ถือได้ว่า "major public health crisis” ของรัฐครั้งหนึ่ง สถานการณ์การระบาดไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเท่าใด โรคนี้โดยทั่วไปมีระยะฟักตัวของโรคนี้ไม่เกิน 7 วัน แต่อาจจะมีระยะยาวถึง 10-14 วัน อย่างไรก็ตามร้านอาหารนี้ได้ปิดร้านตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2555 3. สถานการณ์โรค MELIOIDOSIS 3.1 BELGIUM ex THAILAND พบผู้ป่วย MELIOIDOSIS CUTANEOUS ที่ประเทศBELGIUM 1 ราย ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยวัย 60 ปี โดยผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยัง post-travel clinic of the Institute of Tropical Medicine, Antwerp (Belgium) เพื่อการรักษา จากการสอบสวนพบว่าผู้ป่วยรายนี้เข้าอาศัยที่ประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ปี 2527 และเดินทางกลับประเทศไทยทุกปี สำหรับปี 2555 ได้เดินทางกลับเมืองไทยเมื่อเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม 2555 โดยได้เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนั้นในช่วงเดือนเดือนกรกฏาคม 2555 เช่นกันได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีด้วยเช่นกัน ขณะที่พักอาศัยที่อุดรธานีได้หกล้มบนพื้นโคลน หลายสัปดาห์ต่อมามีการเจ็บแผลที่ขาขวา(the right lower leg) หลังจากนั้น 6 สัปดาห์แผลดังกล่าวลุกลามมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยได้รับ afebrileแผลตลอดและไม่มีอาการใดๆเพิ่มเติม วันที่ 3 กันยายน 2555 ได้ทำCultureจากแผล พบ Burkholderia pseudomallei 4. สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก 4.1 vietnam เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด Hau Giangเปิดเผยว่า มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในจังหวัด โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยเกือบ 13000 ราย ซึ่งสูงเป็น 3 เท่าของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา จากรายงานพบว่าผู้ป่วยมากว่าร้อยละ 80 เป็นเด็กอายุ 3-5 ปี ผู้ป่วยกระจายทุกชุมชนในจังหวัดดังกล่าว เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่คือ coxsackie A virus และenterovirus 71 (EV-71) จากการสุ่มตัวอย่างตรวจ 15 ตัวอย่างพบ positive with EV-71 5. สถานการณ์การปนเปื้อน salmonella Bredeney ในถั่วลิสง 5.1 The United state of America มีการระบาดของโรค Salmonella Bredeney ใน 19 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วย 35 ราย ยังรับการรักษาในโรงพยาบาล 8 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 63 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จากการสอบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการรับประทาน Trader Joe's Valencia Creamy Salted Peanut Butter made with Sea Salt ที่ผลิตโดย Sunland, Incซึ่งตั้งในเขต Portales เมือง New Mexico วันที่ 12 ตุลาคม 2555 FDA ได้สุมตรวจสินค้าดังกล่าว พบ Salmonella bacteria ในถั่วลิสงดิบ ซึ่ง Sunland, Inc ได้มีการเรียกเก็บทั้งถั่วลิสงดิบ คั่ว และถั่วลิสงที่ยังไม่แกะเปลือก วันที่ 13 ตุลาคม 2555 FDA ได้มีการตรวจวิเคราะห์พบว่า strain ของ Salmonella ที่พบใน Sunland’s nut butter เป็น strainเดียวกับพบในผู้ป่วย จากข้อมูลดังกล่าว CDC ได้เตือนประชาชนไม่ให้รับประทานสินค้าดังกล่าว และจะมีการสอบสวนการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวต่อไป สำหรับสินค้าที่ถูกเรียกคืน ได้แก่ ถั่วลิสงคั่ว และถั่วลิสงอบเกลือที่วางจำหน่ายเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา( 12 เมษายน 2555 – 12 ตุลาคม 2555) และมี expiration dates ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ถึง 12 เมษายน 2555 และถั่วลิสงดิบทั้งแกะเปลือกและยังไม่แกะเปลือก ที่จัดจำหน่ายตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2554 ถึง 12 ตุลาคม 2555 และมี expiration dates ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ถึง 12 ตุลาคม 2556 หรืออยู่ใน the packaging, a “Crop Year” ซึ่งบรรจุในปี 2554 หรือ 2555 รวมทั้งบรรจุในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 6. สถานการณ์โรคเยื่อหุ้มสมองจากเชื้อรา 6.1 The United state of America การระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองจากเชื้อราที่มีความเชื่อมโยงกับการได้รับการฉีดยา steroids ในผู้ป่วยปวดหลัง CDC เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ว่ามีผู้ป่วยสะสม 233 รายเสียชีวิต 15 กระจายใน 15 รัฐ ได้แก่ รัฐ Florida ( 12 ราย เสียชีวิต 2 ราย) Idaho (1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Illinois (1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Indiana ( 30 ราย เสียชีวิต 2 ราย) Maryland (16 ราย เสียชีวิต 1 ราย) Michigan ( 47 ราย เสียชีวิต 3 ราย) Minnesota ( 5 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) New Hampshire ( 6 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) New Jersey (10 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) North Carolina ( 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Ohio ( 7 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Pennsylvania ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Tennessee ( 59 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย) Texas ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) และ Virginia ( 35 ราย เสียชีวิต 1 ราย) อย่างไรก็ตาม CDC ได้เปิดเผยผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 19 ราย โดยเป็นรายงานผู้เสียชีวิตจากรัฐ Tennessee 2 ราย Virginia และ Florida รัฐละ 1 ราย และมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม 245 ราย นอกจากนั้นคาดว่ามีผู้ได้รับการฉีดยานี้ 14000 ราย สำหรับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยพบว่ามีเชื้อราที่เกี่ยวข้อง 3 ชนิดได้แก่ Exserohilum Aspergillus fumigatus และ Cladosporium อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 New England Compounding Center ได้ปิดโรงงานผลิต และวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ได้เรียกคืนยาดังกล่าว 1200 vial

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น