วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปข่าวในและต่างประเทศ วันที่ 18 กันยายน 2555

1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน
1.1 Mexico :
      Mexico's National Service for Health, Safety, and Food Quality เปิดเผยว่าระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึง สิงหาคม 2555 พบการระบาดของเชื้อ A (H7N3)ในสัตว์ปีกที่รัฐ Jalisco สัตว์ปีกติดเชื้อและตาย จาก43/44 ฟาร์ม จำนวนมากกว่า 10 ล้านตัว ประเทศเม็กซิโกได้ฆ่าสัตว์ปีก 22.3 ล้านตัว นอกจากนั้นได้พบคนงานในฟาร์มป่วย 2 ราย โดยมีอาการตาอักเสบจากการตรวจ ocular swabs โดย real-time reverse transcription–polymerase chain reaction (rRT-PCR)  highly pathogenic avian influenza (HPAI) A (H7N3) virus ซึ่งเชื่อมโยงกับการสัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยรายที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรกและทำงานในฟาร์มเดียวกัน

2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
     2.1 Vietnam:
         ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ถึง 23 สิงหาคม 2555 มีการระบาดของเชื้อ H5N1 จำนวน 3 เหตุการณ์  ดังนี้ เหตุการณ์ที่ 1 พบการระบาดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่อำเภอ, Hau Loc จังหวัด THANH HOA มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 50  ตัว และถูกทำลาย 725 ตัว  เหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้นอำเภอ, Hau Loc จังหวัด THANH HOA(อำเภอเดิม กับเหตุการณ์ที่ 1)เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555  มีสัตว์ปีกป่วย 50 ตัว และถูกทำลาย 280 ตัว   เหตุการณ์ที่ 3 พบการระบาดที่อำเภอ,Nghia Hanh จังหวัด QUANG NGAI เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีสัตว์ปีกป่วยและตาย 53 ตัว และถูกทำลาย 1147 ตัว  ในเดือนกรกฏาคม 2555 ตรวจพบ a variant of the highly pathogenic avian influenzaครั้งแรกที่ประเทศเวียดนาม ก่อนจะมีการแพร่ระบาดไปยัง 9 จังหวัดที่อยู่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ทำให้ต้องฆ่าสัตว์ปีกติดเชื้อมากกว่า 180,000 ตัว  ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดครั้งนี้ได้เพียง 2 จังหวัด ขณะเดียวกันเดือนกันยายน 2555 มีรายงานการระบาดเกิดขึ้นใหม่ที่จังหวัด Tuyen Quang  ทำ ให้ต้องฆ่าสัตว์ปีกติดเชื้อ 1.7 ล้านตัว ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการระบาดของเชื้อดังกล่าวในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ของประเทศเวียดนามจะทวีความรุนแรงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555  นอกจากนั้นพบว่า H5N1 bird flu virusที่ตรวจพบ ในเขต the Mekong Delta,รวมทั้งจังหวัด Ca Mau ก็เป็นabnormal genetic variation เหมือนกับที่พบในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศเช่นกัน
         

2.2     MEXICO:

        
         The National Food Health, Safety and Quality Service หรือ Senasica,เปิดเผยว่า  ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2555 ที่มีการระบาดของ AH7N3ในสัตว์ปีกที่เขต the Los Altos ที่อยู่ทางตะวันตกของรัฐ Jalisco มีสัตว์ปีกตาย/ถูกฆ่าตาย 10.9 ล้านตัว และทำลาย 22.3 ล้านตัว  3 สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานตรวจพบสัตว์ติดเชื้อรายใหม่ คาดว่าการระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการระบาดครั้งนี้ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้มากกว่า 8615 million pesosหรือราว US$860 million

  

2.3     South Korea :
          รัฐบาลเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ได้เริ่มตรวจสอบด่านเข้าออกประเทศทั้งทางบก น้ำ และอากาศ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกเข้าประเทศ

2.4     China:
           ประเทศหลายภูมิภาค จำนวน 34 ประเทศ ได้แก่ Germany, France, Denmark, Spain, Belgium, Hungary, Sweden, Switzerland, Russia, Czech Republic, Estonia, Mexico, Brazil, Uruguay, Colombia, South Korea, Thailand, Singapore, the Philippines Qatar, India, Indonesia, Myanmar, Saudi Arabia, Congo, Equatorial Guinea, Nigeria, Chad, Cameroon, Burundi, Gabon, Ethiopia, Sudan, Libya สั่งห้ามนำเข้า Chinese holiday cake(ขนมไหว้ประจันทร์)ที่ผลิตจากประเทศจีน เนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก เพราะขนมดังกล่าวมีส่วนผสมของไข่เป็ดที่ผลิตในประเทศจีน


3. สถานการณ์โรค West Nile
    3.1 The United Stat of America:
      The Department of Health and Hospital ของรัฐ Louisianaเปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยโรค West Nileรายใหม่ 39 ราย 11 รายเป็น neuroinvasive disease (NID) ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของรัฐนี้เพิ่มเป็น 215 ราย  และมีผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย   และได้เสริมว่าในปีนี้พบผู้ป่วยสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา  สถานการณ์ของโรคWest Nileในรัฐนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น

4.สถานการณ์โรค Ebola
    4.1 The Democratic Republic of Congo:
           การระบาดของโรค Ebola ในอำเภอ Haut-Uélé จังหวัด Orientale  ข้อมูลในวันที่ 12 กันยายน 2555มีรายงานผู้ป่วยสะสม 41 ราย (laboratoryconfirmed  9 รายและ probable 32 ราย) เสียชีวิต 31 ราย และ suspected cases 28 ราย  กลุ่ม probable cases เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 18 ราย และมีรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสียชีวิตจากการสัมผัสโรคนี้ 5 ราย การระบาดยังอยู่ในเขต Isiro และ Viadana เป็นที่น่าสังเกตว่ารายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า 10 ราย สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่ง WHO official Eugene Kabambi กล่าวว่า the situation was "very serious" and was "not under control  โรคนี้ทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตร้อยละ 90 ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโดยเฉพาะ ติดต่อโดยสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจาก massive internal bleeding5.สถานการณ์โรค Legionellosis
  5.1 CANADA:
     การระบาดของโรค Legionellosis ที่เมือง QUEBEC ประเทศแคนาดา ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 มีรายงานผู้ป่วยผู้ป่วยสะสม 180 ราย เสียชีวิต 13 ราย

6. สถานการณ์ CHOLERA
   6.1 Dominican Republic (Santiago Province)

      พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคอหิวาตกโรคเกือบ 80 ราย ใน Los Arroyos de Palo Quemados in Santiago  และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุเกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด


    6.2 Haiti:
       The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
เปิดเผยว่าหลังจากมีพายุ Tropical Storm Isaac ช่วงวันที่ 24-29 สิงหาคม พบผู้ป่วยรายใหม่ 180 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบันมากกว่า 588 000 ราย และเสียชีวิต 7500 ราย


7. สถานการณ์ New Delhi metallo-beta-lactamase-1
  7.1 China

   The Centre for Health Protection ตรวจพบ New Delhi metallo-beta-lactamase-1 Carbapenemase producing Enterobacteriaceae ในชายอายุ 76ปีที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยรายดังกล่าวมีภูมิลำเนาที่Foshan เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำถิ่นในวันที่  23 กรกฏาคม 2555ก่อนจะถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ Prince of Wales Hospital เมื่อวันที่  4 สิงหาคม และย้ายไปรักษาต่อที่United Christian Hospital ในวันที่ 10 กันยายน จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ NDM-1 Carbapenemase producing Enterobacteriaceae ปัจจุบันอาการยังคงที่ ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วย NDM-1 Carbapenemase producing รายที่ 12 ของ Hong Kong.


8. Heart disease: study
         นักวิจัยนานาชาติได้รายงานผลการวิจัยใน the journal Lancetว่าจากการศึกษาประชากร จากประเทศในทวีปยุโรปราว 200,000 ระหว่างปี 1985 ถึง 2006 พบว่าผู้ที่ทำงานที่มีความเครียดสูงกว่ามีโอกาสที่จะเกิด heart attackได้มากกว่าผู้ที่มีความเครียดน้อยกว่า

9. สถานการณ์ Hantavirus
    9.1 The United Stat of America
          
           Yosemite National Park เปิดเผยว่าผู้ที่อาจสัมผัสหนูที่เป็นพาหะนำโรค Hantavirus ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นที่เข้าพักแรมในสถานที่นี้อาจจะมีจำนวนมากกว่า230,000 คน ขณะนี้ได้ส่งจดหมายไปถึงกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เคยพักแรมที่ the "signature tent cabins" of Curry Village และ lodging in the High Sierra Loopซึ่งพบผู้ติดเชื้อ 8 ราย และเสียชีวิต  3 ราย
ข่าวในประเทศ
1. สถานการณ์อุทกภัย
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์  ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยภูมิ และจังหวัดปราจีนบุรี รวม 43 อำเภอ  - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วม เฝ้าจับตาพื้นที่ลุ่ม 3 จุดสำคัญ ที่ยังเป็นจุดเสี่ยง หลังจากจังหวัดสุโขทัย ต้องเผชิญวิกฤติน้ำท่วมซ้ำอีกระลอก เนื่องจากแนวกั้นน้ำที่สร้างไว้ชำรุด นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธาน กบอ. ระบุว่า สถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ต้องเฝ้าระวังใน 3 จุด คือลุ่มน้ำยมตอนล่างช่วงอำเภอบางระกำ ที่แม่น้ำยมบรรจบกับแม่น้ำน่าน จุดที่ 2 คือลุ่มน้ำปิงช่วงต้นน้ำและจุดสุดท้ายคือกรุงเทพมหานคร  นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุขเผยว่า ผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ จนถึงวันที่ 16 ก.ย. พบผู้เจ็บป่วยสะสม 13,688 ราย เฉลี่ยวันละ 1,700 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ ไข้หวัด รองลงมา ปวดเมื่อยผื่นคันและน้ำกัดเท้า  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคจากสถานการณ์น้ำท่วมว่า ปีนี้เรามีการสรุปบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554 แล้วนำมากำหนดเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ นอกจากนี้ จะมีการสื่อสารความเข้าใจให้แก่ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องการจมน้ำไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าชอร์ต ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูดแล้วหลายราย ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าเป็นอุบัติเหตุที่สัมพันธ์กับน้ำท่วมหรือไม่ พบว่า อันตรายที่สำคัญมากในช่วงน้ำท่วมคือ การจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด โดยข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554-12 มกราคม 2555) สาเหตุอันดับ 1 ที่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ได้แก่ การจมน้ำ อาทิ การหาปลา เรือพลิกคว่ำ ตกเรือ เมาสุรา เป็นต้น มากถึงจำนวน 901 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหมด (1,083 ราย ) ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มากถึง 99 คน ส่วนอีก 802 คน เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี

การจมน้ำช่วงน้ำท่วมมักมีสาเหตุจากอุบัติเหตุและความประมาท การพลัดตกลื่น เช่น พื้นไม้ที่ผุพัง หรือมีตะไคร่ขึ้น ทางเดินบนสะพานที่แคบ-ไม่แข็งแรง และที่สำคัญคือการดื่มเหล้าจนมึนเมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น