วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปข่าวในและต่างประเทศ วันที่ 19 กันยายน 2555

ข่าวต่างประเทศ
1.     สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
1.1  Mexico:
  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2555 ถึง 20 สิงหาคม 2555 พบการระบาดครั้งใหม่ของเชื้อH7N3  จำนวน 3 เหตุการณ์ที่รัฐ JALISCO  มีสัตว์ปีกป่วย 86569 ตัว ตาย 86567 ตัว และถูกทำลาย 477930 ตัว  จากการสุ่มตรวจตัวอย่างพบเชื้อ H7N3 ใน สัตว์ปีก44 ฟาร์ม และ 1 ตัวอย่างในนกป่า
1.2  Vietnam:
 พบการระบาดของเชื้อH5N1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่อำเภอ Luong Sonจังหวัด Hoa Binh มีสัตว์ปีกติดเชื้อและเสียชีวิต 400 ตัว ข้อมูลในวันที่ 18 กันยายน 2555 มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 7 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศเวียดนาม ได้แก่  Tuyen Quang , Hoa Binh, Quang Ngai, Bac, Nam Dinh and Ninh Binh, Ha Tinh.

1.3  China (People's Rep. of):
  พบการระบาดของเชื้อ H5N1ที่เขตZhanjiang มณฑล GUANGDONG เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 14050 ตัว ตาย 6300 ตัว และถูกทำลาย 67500 ตัว

1.4  Indonesia:
      Head of Department of Agriculture and Livestock  Bengkul าเปิดเผยว่าพบการระบาดของเชื้อH5N1ที่เขต Bengkul บนเกาะสุมาตร มีไก่ตาย 15 ตัว
              

2. สถานการณ์superbugs
    2.1 The United State of America
                   
            พบผู้เสียชีวิตจาก superbugsรายที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่the National Institutes of Health Clinical Center ในBethesda  ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายจากรัฐ Minnesotaที่สัมผัสเชื้อนี้หลังจากจากเข้ารับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูก ผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นผู้ป่วยรายที่ 19 ของ NIH center ที่สัมผัสเชื้อbacteria – Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)

3. สถานการณ์Ebola
  3.1 The Democratic Republic of Congo:
        การระบาดของโรคEbola ในเขต Isiro และ Viadana ในอำเภอHaut-Uélé จังหวัด Orientale ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 มีผู้ป่วยสะสม 72 ราย( confirm 14 ราย probable 32 ราย และ suspected 26 ราย)  เสียชีวิต 32 ราย (รวมทั้งแม่หลังคลอดเสียชีวิต 1 ราย และ premature baby born 1 ราย)     นอกจากนั้นมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดเชื้อ 23 ราย เสียชีวิต 5 ราย  กลุ่มผู้สัมผัสโรค 215 ราย  สถานการณ์การระบาดคาดว่าคงมีความรุนแรงต่อไป ปัจจุบันไม่มียาหรือวัคซีนรักษาโรคนี้โดยเฉพาะ   โรคนี้มีอัตราตายอยู่ระหว่างร้อยละ 25 90 โรคEbolaติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด  bodily fluids(เช่น เหงือ อุจจาระ),การร่วมเพศ และการจับต้องร่างกายผู้เสียชีวิต

4. สถานการณ์โรคLegionnaire
  4.1 England:
      Public Health Wales and Carmarthenshire County Council’s Environmental Health department เปิดเผยว่ามีการระบาดของโรค Legionnaire ที่ Carmarthenมีผู้ป่วย 3 ราย จากการสอบสวนพบว่ามีแหล่งโรคร่วมกัน
    

5. สถานการณ์ H3N2v
   5.1  The United State of America :
         the Minnesota Department of Health (MDH  เปิดเผยว่า พบผู้ป่วย variant H3N2 (H3N2v) influenza รายใหม่อีก 2 ราย ผู้ป่วยทั้งคู่เป็นเด็กนักเรียนหญิงจาก the Twin Cities area 1 ราย และเด็กชายก่อนวัยเรียนจาก greater Minnesota 1 ราย ทั้งคู่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ปัจจุบันหายดี   ก่อนป่วยทั้งคู่ได้ไปเที่ยวงาน the Minnesota State Fairเมือวันที่ 2 กันยายน 2555   เริ่มมีอาการวันที่ 5 กันยายน 2555
ทำให้จำนวนผู้ป่วย(confirmed หรือ presumptive human cases) สะสมจากเหตุการณ์ดังกล่าว  4 ราย (มี 2 flu strain ได้แก่ H1N2v และ H3N2 (H3N2v)  อย่างไรก็ตามH3N2v strain  เป็นmajor focus ที่ระดับประเทศให้ความสนใจ  CDC ปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี    มีรายงานผู้ป่วย  297 ราย  เสียชีวิต 1 ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น young people.ที่ไปสัมผัสหมู

6. สถานการณ์โรค HFMD
    6.1 Vietnam:
      กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนามเปิดเผยว่าปี 2555 มีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงเวลามากกว่า 5 เดือน พบผู้ป่วย 46,277 ราย สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 10.2 เท่า และมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ราย สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.7 เท่า  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อ Enterovirus 71 (EV-71) และรายงานว่าเชื้อดังกล่าวสามารถตรวจพบในผู้ที่สุขภาพปกติถึงร้อยละ 71 และผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี


7.สถานการณ์โรคอหิวาตกโรค
  7.1 Sierra Leone:
        ประเทศ Sierra Leone มีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย 18,508 ราย เสียชีวิต  271 ราย ( 16 กันยายน 2555) พื้นที่ที่พบผู้ป่วยสูงสุดที่ the capital city of Freetown ที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศ WHO ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้าน case management และ laboratory ผ่าน the Global Outbreak Alert and Response Network  เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ห้องชัณสูตร8. สถานการณ์ sepsis
         ในเวที conference ซึ่งจัดโดย the CSCCM( Chinese Society of Critical Care Medicine) และthe GSA( Global Sepsis Alliance) ที่กรุงปักกิ่งเปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจาก sepsis จำนวน 10,000 ราย  และได้เสนอว่าควรจะมี World Sepsis Day. เพื่อให้ความสำคัญ  และได้เสริมว่าในแต่ละปีจะมีผู้ป่วย sepsis ราว 20-30 ล้านคน

ข่าวในประเทศ

1. สถานการณ์โรคคอตีบ

    1.1 เชียงใหม่ :
               นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากมีรายงานการ ระบาดของโรคคอตีบเมื่อเดือน พ.ค.2555 ที่สปป.ลาว จากนั้นอีกประมาณ 2 เดือนมีรายงานผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคคอตีบหลายอำเภอในจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีรายงานพบผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคคอตีบ 2 ราย ในจังหวัด.เชียงราย
   
2. สถานการณ์อุทุกภัย

       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน(วันที่ 19 ก.ย.) ว่า สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และชัยภูมิ รวม  48  อําเภอ  เตือนภัย      น้ำท่วมขังเสี่ยงเสียชีวิตจากไฟดูดร้อยละ 14  พบเหตุเกิดสูงสูดเกิดในบ้านหรือบริเวณบ้าน แนะขณะที่ฝนตกและตัวเปียก อย่าสัมผัสกับสวิตซ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าน้ำท่วมปลั๊กไฟห้ามใช้งานเด็ดขาด และให้รีบปลดคัทเอาท์ทันที หากพบสายไฟฟ้าขาดแช่อยู่ในน้ำ เสาล้ม อย่าเข้าใกล้หรือจับต้อง กรณีพบผู้ถูกไฟดูด ผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนในที่แห้ง ใช้ไม้แห้งหรือฉนวนไฟฟ้าเขี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด หรือใช้ผ้าแห้งคล้อง/เชือกดึงผู้ป่วยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำส่งโรงพยาบาลทันที

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น