วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ห้ามขายเหล้าเข้าพรรษา สธ.ย้ำโทษจำคุก-ปรับ


สธ.เอาจริงประกาศห้ามขายเหล้าในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อ้างประกาศสำนักนายกฯ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปรยตัวเลขจับฝ่าฝืนปี 2555 กว่า 6 หมื่นราย


นพ.ประ ดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในวันอา- สาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ ตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าทั่วประเทศให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
    ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเพิ่มเติมว่า  ตลอดปี 2555 พบผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับแอลกอฮอล์รวม 66,881 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 17,079 ราย โดยเป็นความผิดฐานขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรามากเป็นอันดับ 1 จำนวน 58,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้กระทำผิดทั้งหมด รองลงมาคือ จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 6,982 ราย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 669 ราย จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันและเวลาที่ประกาศห้ามจำหน่าย 307 ราย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ ห้าม 288 ราย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น