วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แนะฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง-ส่งซากตรวจตัดวงจรระบาดพิษสุนัขบ้า


แพทย์ชี้สาเหตุของการเสียชีวิต จากโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่มาจากสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและยังเป็นลูกสุนัข
แนะฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงหากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนควรรีบล้างแผลและพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน        สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กรมควบคุมโรคเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการควบคุมเรื่องโรคในสัตว์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งที่ไทยก็มีพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา 5 ที่ระบุชัดว่า เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ แต่คนไทยส่วนใหญ่เมื่อสุนัขหรือแมวเกิดโรคมักเอาไปปล่อย อย่างไรก็ตามวิธีการทำให้สังคมไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ร่วมมือกันพาสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี จะทำให้สังคมไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ในปี 2556 นี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 3 ราย ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี 2 ราย และจ.ศรีสะเกษ 1 ราย และจากสถิติที่ผ่านมายังพบอีกว่าสาเหตุของการเสียชีวิต ร้อยละ 99 มาจากสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและส่วนใหญ่ยังเป็นลูกสุนัข
      ด้านนพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยเพิ่มเติมว่า หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะกัดหรือข่วน แม้ว่าสัตว์จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ควรรีบล้างแผลและไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้หากพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรส่งให้กับกรมปศุสัตว์ตรวจ หากพบเชื้อพิษสุนัขบ้า จะได้รีบควบคุมพื้นที่ที่พบสัตว์ติดเชื้อ เพื่อเป็นการตัดวงจรแพร่ระบาดของโรค

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น