วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สคร.9 เปิดตัวนวัตกรรมท้องถิ่น หวังหยุดไข้เลือดออกเหนือล่าง      เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย) พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 3,572 ราย เสียชีวิต 5 ราย  ทั้งนี้มาตรการที่สำคัญที่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก ที่เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ได้มีการรวบรวม "นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในการกำจัดลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัย" เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มากถึง 11 ภูมิปัญญาไทย จำแนก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้ป้องกันยุงไม่ให้วางไข่ ได้แก่ ตาข่ายไนล่อน หรือผ้าขาวบางปิดปากโอ่ง ผงซักฟอก กลุ่มที่ 2 ควบคุมลูกน้ำ ได้แก่ มะกรูด ปูนแดงที่ใช้กินกับ หมาก เกลือแกง อิฐมอญ ปลาหางนกยูง กาลักน้ำดูด กลุ่มที่ 3 ไล่หรือกำจัดยุงตัวเต็มวัย ได้แก่ ตะไคร้หอม ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ปี๊บดักยุง  หากชุมชนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแผ่นพับคำ อธิบายรายละเอียดวิธีการใช้ 11 ภูมิปัญญาไทย ได้ที่หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงใกล้บ้าน และที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานยังอำนวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับคำอธิบายดัง กล่าว เพื่อให้นำไปผลิตสื่อซ้ำใช้แจกจ่ายในท้องถิ่นตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd


สคร.9 พิษณุโลกเปิดตัวนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หวังหยุดไข้เลือดออกเหนือล่าง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น