วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไวรัส Mers ยังไม่เป็นภัยฉุกเฉินรายงานข่าวจากองค์การอนามัยโลกแถลงผลการตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Mers อยู่ในระดับที่น่าวิตก แต่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก โดยให้คำแนะนำทางเทคนิค ด้านการเดินทางและอื่นๆ คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังได้พิจารณาตามรายงานของเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระ เบียและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 88 คน และเสียชีวิต 45 คน และเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ผู้แสวงบุญจำนวนมาก จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ ของซาอุดีอาระเบีย ทำให้เกรงว่า จะยิ่งทำให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น
     อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานควบคุมโรคและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา หรือ CDC ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางให้สังเกตอาการภายใน 14 วัน สำหรับการวินิจฉัยโรคนอกจากอาการและประวัติแล้วอาจจำเป็นต้องอาศัยการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยวินิจฉัยด้วยการ ตรวจโดยวิธีทางชีวะพันธุกรรมของไวรัส (Real-Time Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction : RT-PCR) โดยใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจากบริเวณต่าง ๆ ดังนี้ เสมหะจากทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น การดูดสารคัดหลั่งจากหลอดลม น้ำล้างถุงลมและหลอดลมฝอย เสมหะทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น การป้ายเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกและคอ การดูดสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ตรวจอุจจาระในผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสีย และเลือด น้ำเหลือง ซึ่งใช้เป็นตัวช่วยเสริม  สำหรับผู้ที่ต้องพิจารณาส่งตรวจด้วย วิธีดังกล่าว คือผู้ป่วยที่มีอาการแสดงออกทางระบบทางเดินหายใจ คือ มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส มีอาการไอที่สงสัยว่ามีปอดอักเสบ รวมทั้งภาพรังสีปอดมีความผิดปกติ และมีประวัติการเดินทางหรือท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศในคาบสมุทรอาระเบียและ ประเทศใกล้เคียง ภายในระยะเวลา 14 วันและไม่สามารถอธิบายสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยที่มีอาการที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางภายใน 14 วันหลังจากท่องเที่ยวในประเทศดังกล่าว หรือผู้ที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศในคาบสมุทรอาระเบีย ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ เยเมน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อิรัก อิสราเอล ซีเรีย จอร์แดน เลบานอน จำเป็นต้องแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ


องค์การอนามัยโลกชี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ / Mers อยู่ในระดับที่น่าวิตก แต่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางให้สังเกตอาการภายใน 14 วัน 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น