วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 18 กุมภาพันธ์ 2556

1. สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012

   1.1 The United Kingdom

          The Health Protection Agency (HPA) เปิดเผยว่า พบผู้ยืนยันติดเชื้อ novel coronavirus  รายที่ 12 ของโลกนับตั้งแต่มีรายงานการระบาดตั้งแต่เดือนกันยายน 2555เป็นต้นมา  ผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนับว่าเป็นรายที่ 3 ของประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา  และเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ของครอบครัว โดย 2 รายแรก มีอาการsevere illnesses และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  โดยผู้ติดเชื้อรายแรกของครอบครัวนี้มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบีย เมื่อปลายเดือนมกราคม 2556  รายที่ 2  ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใด  และรายดังกล่าวก็ไม่มีประวัติเดินทางไปที่ใดมาก่อนเช่นกัน   อย่างไรก็ตามThe HPAไม่ได้แจ้งเพศ อายุของผู้ติดเชื้อรายที่ 3 แจ้งเพียงว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 3 มีเพียงอาการ mild respiratory illness ปัจจุบันหายเป็นปกติ    2 รายแรกเป็นเพศชาย รายแรกอายุ 60ปี  และมี co-infected with the novel CoV และ the 2009 H1N1 influenza virus  ส่วนรายที่ 2 มี underlying medical condition  จากข้อมูลถึงแม้ว่าบ่งชี้ประเด็นสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ แต่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดค่อนข้างต่ำ


2.สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน

   2.1 Cambodia

            กระทรวงสาธารณสุข  ประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในคน 7 ราย เสียชีวิต 6 ราย โดยรายที่ 7 เป็นเด็กหญิงอายุ 3 ปี อาศัยในหมู่บ้าน Kamphleanh ชุมชน  Ang Phnom Toch อำเภอ Angkor Chey จังหวัด Kampot 
เริ่มมีอาการไข้ และผื่นแดงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เข้ารับการรักษาที่คลินิกในชุมชน  อาการไม่ดีขึ้น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Kantha Bopha ด้วยอาการไข้ ปวดท้อง และซึม  และเสียชีวิตในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก Institut Pasteur du Cambodge.เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 พบเชื้อ influenza H5N1 virus จากการสอบสวนโรคก่อนป่วยมีสัตว์ปีกตายในหมู่บ้าน และผู้ติดเชื้อมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกเหล่านี้มาก่อน

2.2 China
        ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในคน 2 รายที่ เมือง Guiyang มณฑล Guizhou   โดยรายแรกเป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2556 เข้ารับการรักษา ที่ตึกผู้ป่วยหนัก  Guizhou Provincial People’s Hospital  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2556 พบเชื้อ influenza H5N1 virus   ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกก่อนป่วย  ปัจจุบันยังรักษาในตึกผู้ป่วยหนัก       รายที่ เป็นเพศหญิงอายุ 31 ปี เริ่มมีอาการวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยหนัก Guiyang People’s Hospital เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2556 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2556 พบเชื้อ influenza H5N1 virus   ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกก่อนป่วย    ปัจจุบันเสียชีวิต

3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
   3.1 Indonesia

        Batam City Government  ซึ่งตั้งบนเกาะ Riau Islands ในประเทศ Indonesia เปิดเผยว่าเดือนมกราคม 2556 พบการระบาดของH5N1 ทำให้ไก่ที่  Air Raja, Kecamatan Nongsa, dan Tanjungriau ใน Kelurahan   ทำให้ไก่ 2270 ตาย    

   3.2 Mexico

    Poultry producer Bachoco เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตรวจพบเชื้อ H7N3 influenza ใน breeder farms 5   แห่งที่ central state of Guanajuato  ส่งผลให้จะต้องฆ่าไก่ 486,000  ตัวเพื่อตัดวงจรการระบาด  

 3.3 Nepal
       ในระหว่างวันที่ 4 5 กุมภาพันธ์ 2556 พบการระบาดของเชื้อH5N1 5 เหตุการณ์ ดังนี้
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
            1 .ในฟาร์มที่ Jitpurphedi 1 เขต Kathmandu  เมือง BAGMATI

มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 1110 ตัว ทำ ลาย 2390 ตัว
            2. ฟาร์มที่ Nayapti VDC 7เขต Kathmandu เมือง  BAGMATI มีสัตว์ปีกติดเชื้อ
247 ตัว ทำลาย 2753 ตัว
            3. ฟาร์มที่    Manamaiju 1 เขต Kathmandu,  เมือง  BAGMATI สัตว์ปีกติดเชื้อ 1440 ตัว  ทำลาย 6060 ตัว
            4. หมู่บ้าน แห่งหนึ่งของ Anarmani VDC 1,เขต Jhapa เมืองMECHI สัตว์ปีกติดเชื้อ 34 ตัว ทำลาย 26 ตัว
           5. ฟาร์มที่ Setidevi VDC 4 เขต Kathmandu เมือง BAGMATI สัตว์ปีกติดเชื้อ 820 ตัว ทำลาย 1680  ตัว


สถานการณ์ในประเทศ
    1.สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Novel Corona Virus : NCoV)

       จากกรณีที่องค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศให้กระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก คงระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง หลังมีรายงานจากประเทศอังกฤษ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Novel Corona Virus : NCoV) จำนวน 2 ราย เป็นชาวอังกฤษ ซึ่งรายแรกมีอาการป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และซาอุดิอาระเบีย ส่วนรายที่ 2 เป็นญาติของผู้ป่วยรายแรก กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ จนถึงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อนี้จำนวน 11 ราย จึงได้ออกประกาศแนะนำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากกลุ่มประเทศคาบสมุทรอาราเบียนและประเทศใกล้เคียง
 
         ส่วนของประเทศไทย นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประกาศเตือนขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเน้นย้ำให้ทุกประเทศทั่วโลกดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง หลังจากที่เคยประสบปัญหาระบาดทั่วโลก ได้สั่งการให้สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมหรือมีปัญหาติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง มีไข้สูง และปอดผิดปกติทุกรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อ รวมถึงไข้หวัดนกและโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2012 เนื่องจาก 2 โรคนี้มีอาการใกล้เคียงกัน และไข้หวัดนก ขณะนี้พบว่ายังมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน และให้สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประสานทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อวางความพร้อมระบบการป้องกันโรคในประเทศได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบสัญญาณผิดปกติใดๆในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคปอดบวมทั้งหมดเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วไป ในปี 2556 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยโรคปอดบวม 16,376 รายจาก 77 จังหวัด เสียชีวิต 28 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ในด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดบวมในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมและมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานในการดูแลเฝ้าระวัง ป้องกันเชื้อไม่ให้มีการแพร่ระบาด มีห้องตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือซีดีซี และองค์การอนามัยโลก
สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศสามารถเดินทางได้ตามปกติ และองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนำข้อห้ามในการเดินทางไปประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ จึงไม่ต้องวิตกกังวลและขอให้ปฏิบัติรักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะการล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ทุกครั้ง และหากมีอาการป่วย คือมีไข้สูง ไอ หายใจหอบ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น