วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 13 ก.พ.2556


 ในต่างประเทศ
 1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน

1.1   Cambodia
   Dr. Denis Laurent, deputy director of Kantha Bopha Children's Hospital, ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา เปิดเผยเมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2556 ว่า พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในคนรายที่ 7 ของประเทศ(ตั้งแต่ต้นปี2556เป็นต้นมา) ผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นเด็กหญิง อายุ 4 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ Angkor Phnom Touch commune อำเภอ Angkor Chey จังหวัด Kampot  เข้ารับการการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้อาการคงที่  ทำให้ผู้ติดเชื้อในประเทศเป็น 7 ราย เสียชีวิต 5 ราย
       ในปี 2556 ประเทศกัมพูชาประสบภัยจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกร้ายแรงสุดนับจากที่เริ่มมีการระบาดเมื่อปี 2547 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 28 ราย เสียชีวิต 24 ราย


2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
     2.1 Nepal
      พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเนปาล 2 แห่ง แห่งที่1ที่ Anarmani VDC-1 ในอำเภอ Jhapa  ซึ่งมีสัตว์ปีกเสียชีวิต  200 ตัว จากการส่งตรวจที่ the Central Livestock Lab  Kathmandu ได้ผลบวก  และต้องทำลายที่เหลืออีก 30 ตัว  แห่งที่ 2 เป็นฟาร์มของSubarna Basnet ในเขต Manamaiju เมืองNepalta จากการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการได้ผลบวกต่อเชื้อ A rapid response team จาก the Directorate of Animal Health ได้ฆ่าไก่ในฟาร์ม 6,060 ตัวและทำลาย chicken feed950 kg
   2.2 Egypt.

     The Undersecretary of the Ministry of Veterinary Medicine Gharbia แจ้งว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกใน Gharbia มี สัตว์ปีกติดเชื้อ 36 ตัว


3. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
  3.1 Germany
      The Robert cook's institute แจ้งเตือนภัยสูงสุดว่าNorth Rhine-Westphalia มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยมีอัตราการตรวจพบเชื้อ the pork flu virus H1N1.
(H1N1) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 67 ในเดือนมกราคม 2556


4. สถานการณ์โรคโปลิโอ
  4.1 Egypt

     จากการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมของประเทศอียิปต์ พบว่าผลการสุ่มตัวอย่างท่อน้ำเสีย 2 แห่ง่ในกรุงไคโร ได้ผลบวก wild poliovirus type 1 (WPV1)  อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน  ผู้ป่วย paralytic polio    จากการตรวจทาง Genetic sequencing พบว่าใกล้เคียงกับไวรัสที่พบที่ northern Sindhประเทศ Pakistan ซึ่งประเทศปากีสถานเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ WPV   


5. สถานการณ์การติดเชื้อ Novel coronavirus
    5.1 UK

     จากรายงานของ, European and British authorities เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้แจ้งผู้ติดเชื้อ Novel coronavirus รายที่ 10 ของโลกนับตั้งแต่เริ่มตรวจพบเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  ผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นชาย อายุ 60 ปี อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ ก่อนป่วย 10 วันมีประประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน และซาอุดิระเบีย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบทั้งเชื้อ H1N1pdm09และ novel CoV ซึ่งทั้ง 9 รายพบเพียงเชื้อ novel CoV  ดังนั้นกรณีที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากโรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวมรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ หากมีการตรวจพบเชื้อ H1N1pdm09แล้ว และมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศแถบตะวันออกกลาง อาจจะคำนึงการติดเชื้อ novel coronavirus ร่วมด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น