วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัย ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

  1. สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ 2012
1.1             The United Kingdom (UK)
      
               The United Kingdom แจ้งองค์การอนามัยโลกว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ the novel coronavirus (NCoV) เพิ่มอีก 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายที่ 10  เป็นชายวัยกลางคน อาศัยใน West Midlands ใน the United Kingdom  ได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่ตึกผู้ป่วยหนักใน โรงพยาบาล Wythenshawe เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการซักประวัติผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการ(flu-like symptoms )และต่อมามีอาการ severe breathing problemsจึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งต่อมาอาการไม่ดีขึ้น จึงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Wythenshaweดังกล่าว  ก่อนป่วยผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศ Pakistan และSaudi Arabia จาการส่งตัวอย่างตรวจหาทั้ง (H1N1)pdm09 infection และ NCoV infection พบ a confirmed NCoV infection ขณะนี้ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะ seriously ill ในตึกผู้ป่วยหนัก  Wythenshawe Hospital และยังไม่มีรายงานผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อทั้งบุคลากรท่างการแพทย์และญาติติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างทั้งก็ตาม
ทั้งแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยได้สวมทั้ง protective gowns และ masks เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย       องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อแนะนำห้ามการเดินทางเข้าออกประเทศดังกล่าว
         ตั้งแต่ปี 2555ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2556มีผู้ติดเชื้อดังกล่าว เป็น 10 ราย เสียชีวิต 5 ราย กระจายในประเทศซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน กาตาร์ และอังกฤษ

          จากข้อมูลดังกล่าวถึงแม้ว่าจะผู้ป่วยไม่มากนัก และมีการติดเชื้อเฉพาะพื้นที่ แต่ก็ชี้ให้เห็นยังมีเชื้ออยู่ในพาหะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  อย่างไรก็ตามความรู้ด้านการติดต่อโรค การแพร่กระจายของโรค อาการและอาการแสดงที่มีอยู่ยังไม่มีความชัดเจน ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น