วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้น บ้าฉันใด

สัตว์ที่เป็นโรคและอาการของโรคในสัตว์ชนิดต่างๆ
ที่กล่าวว่าสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นั้นเป็นอย่างไรสุนัขบ้านเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ทราบกันดีมากกว่า 500 ปี ก่อนคริสตกาลแล้วว่า ทั้งสุนัขเลี้ยง สุนัขบ้าน สุนัขป่าชนิดต่างๆ เป็นตัวการที่สำคัญในการนำและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าโรคแพร่อยู่ในหมู่สุนัขด้วยกันโดยการกัดกัน ในน้ำลายสุนัขมีไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าถูกขับออกมาเป็นช่วงๆ เป็นพักๆ ไม่ตลอดเวลา ตั้งแต่ระยะเวลา 3 วัน ก่อนสุนัขจะแสดงอาการของโรคและหลังแสดงอาการของโรคแล้ว เชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาตลอดเวลาจนกระทั่งสุนัขตาย ระยะฟักตัวในสุนัขจะกินเวลาโดยเฉลี่ย 3-8 สัปดาห์ เกณฑ์ 10 วัน ถึง 6 เดือน ระยะฟักตัวที่สั้นกว่า 2 สัปดาห์และยาวกว่า 4 เดือนนั้นพบน้อย ระยะฟักตัวของโรคนี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและตำแหน่งของบาดแผลที่เชื้อเข้าสู่ตัวสุนัข หากบาดแผลรุนแรงและอยู่ใกล้สมอง ช่วงระยะฟักตัวของโรคมักสั้นกว่าตำแหน่งของบาดแผลที่อยู่ที่อวัยวะส่วนปลายภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะมีอิทธิพลต่อระยะฟักตัวของโรคให้นานออกไปกว่าปกติได้ในมนุษย์ก็สังเกตได้เช่นนี้ เมื่อผ่านระยะฟักตัวแล้ว ก็จะเข้าสู่ระยะที่จะมีอาการของโรค

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น