วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ที่มาบันลือโลก


ระบาดบันลือโลก เป็นหนังสือ เล่มหนึ่ง ที่จริงมีหลายเล่มเป็นตอน ๆ รวมกันเป็นเรื่องราวของระบาดบันลือโลก ซึ่งแต่งโดยศาสตราจารย์เกียริติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ โดยประวัติที่ทานให้ไว้ในคำนำ คือท่านเป็นอาจารย์แพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เรียนวิชาแพทย์พื้นฐานในประเทศ แล้วไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจากต่างประเทศ กลับมาจึงเริ่มอาชีพอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์เดิม เป็นผู้ริเริ่มตั้งห้องปฏิบัติการด้านไวรัสวิทยาและสอนวิชานี้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยาและด้านระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ โดยทั้งนี้อาจารย์ยังมีงานอดิเรกเป็นนักเขียนสมัครเล่น เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่า เรื่องราวของระบาดบันลือโลกนั้นอ่านได้ทั้งคนทั่วไปหรือนักวิชาการ เพื่อมีความรู้ทั้งเรื่องโรคต่างๆ ที่ระบาดใหม่ เคยระบาดมาแล้วและอาจระบาดซ้ำอีกเป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวา่ง โดยหวังว่าจะให้ทุกท่านได้ทันต่อเหตุการณ์ในทำนองที่ว่า รู้เขา รู้เรา รู้โรค รู้โรค

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น