วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สธ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังหลังหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่เกาะเสม็ด


สธ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลที่เกาะเสม็ด ระบุกลุ่มประชาชนที่ต้องระมัด ระวังเป็นกรณีพิเศษ มี 4 กลุ่ม แนะให้อยู่ห่างจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขเผยว่า กระทรวงเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง โดยเฉพาะผลกระทบทางสุขภาพประชาชนจากการสูดกลิ่นหรือสัมผัสกับสารโดยตรง รวมทั้งเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ เพราะจากรายงานระบุว่าหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในประเทศต่างๆ จะตรวจพบสารพาห์ (Polyacyclic aromatic hydrocarbon : PAH) ซึ่ง
เป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนในอาหารทะเลสูงกว่าค่าพื้นฐานที่เคยตรวจพบ เบื้องต้นจัดจุดตั้งรับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เกาะเสม็ด โดยรับรายงานผู้ป่วยที่เป็นชาวบ้านที่อ่าวพร้าว 4 ราย มีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ หากมีผลในวงกว้างจะตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนต่อไป
    ด้านดร.นพ.พร เทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ มี 4 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหอบหืด โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดที่มีคราบน้ำมันเหล่านี้ ควรอยู่ห่างประมาณ 500 ม.และอยู่เหนือลม โดยในเบื้องต้นนี้กรมควบคุมโรคจัดส่งหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น เพื่อแจกประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น