วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

สมาคมการค้ายาสูบผนึกกำลัง วอน'ประดิษฐ'รู้จักรับฟังบ้าง


สมาคมการค้ายาสูบไทยวอน สธ. รับฟังและพิจารณาความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนกรณีการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85นางวราภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการสมาคมการค้ายาสูบไทยเผยว่า  สมาคมการค้ายาสูบไทย ในฐานะตัวแทนสมาชิกร้านค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 1,400 ราย ได้ชื่มชมต่อคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนเป็นร้อยละ85 โดยสมาคมการค้ายาสูบไทยและสมาชิกขอขอบคุณที่ศาลปกครองรับฟัง และเข้าใจข้อกังวลต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรมผิดกับกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิเสธ ไม่ยอมหารือถึงปัญหาของประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มร้านค้าปลีกและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ในการตัดสินเรื่องใดๆก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐควรรับฟังและพิจารณาความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และตรึกตรองถึงผลลัพธ์ทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ เพราะนี่คือวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ประชาชนไทยสมควรจะได้รับ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่บัญญัติในกฎหมายไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการเดินตามคำแนะนำ ของกลุ่มรณรงค์ต่อต้านในการเพิกเฉยต่อหลักปฏิบัติเหล่านี้ ซึ่งทางเดินของท่านอาจไม่ใช่ทิศทางที่ถูกเสมอไป ถ้าหากท่านยังคงยืนยันที่จะฟังความเพียงข้างเดียว
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น