วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ไวรัสตับอักเสบบี


แพทย์ชี้ปัจจุบันมีวัคซีนในการป้องกันตับอักเสบจากไวรัสบีมีประสิทธิภาพสูง ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีลงมามีการติดเชื้อไวรัสบีน้อยลง แนะหากป่วยให้รีบพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยว่า ตับอักเสบจากไวรัสบีเป็นที่รู้จักกันดีมากในประเทศไทย ปัจจุบันมีวัคซีนในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดมากว่า 20 ปีแล้ว ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ลงมามีการติดเชื้อ ไวรัสบีน้อยมาก อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนแผนการให้วัคซีนแห่งชาติ (เกิดก่อนปี 2535) มีอุบัติการติดเชื้อเรื้อรัง ประมาณร้อยละ 5 หรือกล่าวว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 20 มีเชื้อไวรัสบีเรื้อรัง การติดเชื้อเรื้อรังจะเป็นผลให้เกิดการทำลายตับ เป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และอาจเป็นมะเร็งตับในที่สุด  ขณะนี้ยาต้านไวรัสปัจจุบันมีหลายชนิด และราคาถูกลงอย่างมาก ที่สามารถให้ผู้ใช้รักษาได้ และยังอยู่ในโครงการ 30 บาทด้วย ข้อเสียของการให้ยาต้านไวรัสระยะยาวคือ ไวรัสอาจดื้อต่อยาได้ และไม่ควรหยุดกินยาเอง เพราะอาจทำให้ไวรัสบีกำเริบได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่ดื้อยาก็ยังมียาตัวอื่นที่ใช้ทดแทนได้ ดังนั้นผู้ป่วยไวรัสบีเรื้อรัง ควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น