วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

'ประดิษฐ'รับรางวัลผู้นำคุมบุหรี่องค์การอนามัยโลกมอบรางวัลผู้นำทางนโยบายในการควบคุมยาสูบแก่
นพ.ประดิษฐ
สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข พร้อมย้ำมั่นใจการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นแนวทางที่ถูกต้อง 


รายงานข่าวเผยว่า นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เดินทางเข้ารับรางวัลพิเศษบุหรี่แห่งโลกจากองค์การอนามัยโลก ในฐานะเป็นผู้นำทางนโยบายในการควบคุมยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2556 ร่วมกับ นพ.ไมตรีพาลา สิริเสนา รมว.สาธารณสุขประเทศศรีลังกา จากฯพณฯ มหินดา ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่หอประชุมนานาชาติบันนารานายะเก กรุงโคลัมโบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยในงานนพ.ประดิษฐ ได้ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทย" ว่าปัญหาการสูบบุหรี่เป็นภัยคุกคามสุขภาพประชาชนที่ใหญ่ที่สุด ทั้งศรีลังกาและไทย แต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ โดยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 6 ล้านคน มากกว่าการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีโรคเอดส์ โรคมาลาเรียและวัณโรครวมกัน ทั้งนี้ บุหรี่จัดเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพผู้บริโภค โดยครึ่งหนึ่งของผู้สูบจะเสียชีวิตจากโรคที่สัมพันธ์กับบุหรี่เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ปัจจุบันนักสูบยังขาดความรู้ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพที่จะตามมาหรืออาจมี ความเชื่อผิดๆ เช่นสูบบุหรี่แล้วทำให้สมองปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่ง่วงนอน เป็นต้น ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตยาสูบทุ่มงบอย่างหนัก เพื่อสร้างภาพบุหรี่จากสินค้าแห่งความตาย มาเป็นภาพของสินค้าที่ดูเหมือนว่าปลอดภัยและดูดี  อย่างไรก็ตามไทยมีนโยบาย ควบคุมการบริโภคยาสูบมาโดยตลอด สอดคล้องกับกฎหมายบุหรี่ขององค์การอนามัยโลก ล่าสุดได้ออกกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนพิษภัยของบุหรี่บนซองบุหรี่ให้ใหญ่ ขึ้นถึงร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น