วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สธ.คาดหวังสถิติอุบัคติเหตุลดลงช่วงเข้าพรรษา


รมว.สธ. ระบุช่วงเข้าพรรษา คาดหวังสถิติอุบัติเหตุจะลดลง จากการ ลด ละ เลิก เหล้าถวายเป็นพระราชกุศล  นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้คนไทยงด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
    ด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี จะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังว่าอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเข้าพรรษานี้ น่าจะลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้อนหลัง 3 ปี เปรียบเทียบช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน และช่วงเวลาปกติ 9 เดือน ในช่วงเข้าพรรษามี ผู้บาดเจ็บเฉลี่ยต่อวันลดลงกว่าช่วงเวลาปกติ ส่วนผู้เสียชีวิตก็เฉลี่ยต่อวันลดลงกว่าช่วงเวลาปกติเช่นกัน โดยในปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงออกพรรษา 9 เดือน จำนวน 10,863 ราย หรือเฉลี่ยต่อวันประมาณ 40 ราย และในช่วงเข้าพรรษา(เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3,196 ราย หรือเฉลี่ยต่อวันประมาณ 35 ราย จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้เสียชีวิตลดลงประมาณ 5 รายต่อวัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น