วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สสจ.กาญจน์เตรียมความพร้อมตั้งวอร์รูมรับสถานการณ์อุทกภัยสสจ.กาญจนบุรีเตรียมความพร้อมตั้งวอร์รูมรับสถานการณ์อุทกภัย พร้อมสั่งการระดับอำเภอปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ และต้องรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันอย่างเคร่งครัด


รายงานข่าวเผยว่า นพ.อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (WAR ROOM) ที่ห้องประชุมงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานและด้านทรัพยากร ทั้งในระยะก่อนเกิด ขณะเกิด และ หลังเกิดภัย ทั้งด้านการบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ด้านควบคุมโรค ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านฟื้นฟู เยียวยาทางสุขภาพจิตด้านยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และด้านยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมทั้งสั่งการให้ระดับอำเภอปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ทุกวัน เวลา 9.00 น. โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น