วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สธ.เตือนระวังฟ้าผ่าหน้าฝน เผยเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงนพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกฟ้าผ่า (Lightning- related injuries) โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายการเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงจากฟ้าผ่า ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 จำนวน 180 ราย(เฉลี่ยปีละ 36 ราย) และเสียชีวิต 46 ราย อัตราเจ็บตาย ร้อยละ 23.89 ในปี พ.ศ.2555 มีผู้บาดเจ็บ รุนแรงที่เป็นชาย ร้อยละ 68.3 หากแยกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 45-49 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 30-34 ปี และอายุ 20-24 ปี ตามลำดับ ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นเวลา 14.00-17.00 น. สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เป็นนา ไร่ สวน ดังนั้นการป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าทำได้ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง 2.ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า 3.ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า จะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าได้ แต่ไม่ควร ใช้โทรศัพท์ เปิดคอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เนต ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือยู่ใกล้ประตู หน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้อง  และ4.กรณีอยู่ในรถควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถควรตั้งสติ ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด เพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลตามผิวโลหะของตัวถังรถจะไหลลงสู่พื้นดิน


สธ.เตือนอันตรายฟ้าผ่าหน้าฝน ชี้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงแนะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ในขณะฝนตกฟ้าคะนอง
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น