วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สาธารณสุขสั่งกำชับทุกจังหวัด ใช้มาตรการ 3-3-1 ควบคุมไข้เลือดออก


เร่งรัดประสิทธิภาพการทำงานกำชับทุกจังหวัด ใช้มาตรการ 3-3-1 ควบคุมไข้เลือดออกเพื่อจำกัดวงแพร่ระบาด 


นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเต็มรูปแบบและเต็มที่ โดยในระยะนี้ จะเร่งรัดประสิทธิภาพการทำงานของพื้นที่โดยเฉพาะในจุดที่วอร์รูมไข้เลือดออกส่วนกลางได้วิเคราะห์ปัญหาสัปดาห์ต่อสัปดาห์ เพื่อให้ผู้บริหารในจังหวัดติดตามแก้ไขให้ตรงจุด เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพิ่มในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3-3-1 คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหรือเอสอาร์อาร์ที ลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น โดยมีต้นแบบที่จังหวัดนครพนมนำมาใช้ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น