วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต จากH7N9 วันที่ 9 เมษายน 2556Confirmed human cases of avian influenza A( H7N9) virus infection update 9April 2013
Country
No.
province
Age (y)
Sex
Date of Onset
Date of
Hospitalisation
Oseltamivir
treatment start date
Date of dead
Exposure to

China
1
Shanghai
87
M
19/02/2013
24/02/2013
NA
04/03/2013
NA
2
Shanghai

27
M
27/02/2013
3/3/2013
NA
10/03/2013
NA
3
Anhui

35
F
09/03/2013
19/03/2013
NA
Critical condition
Contacted birds and cooked chicken
4
Jiangsu

45
F
19/03/2013
27/03/2013
NA
Critical condition
Worked as poultry butcher at Local market
5
Jiangsu

48
F
19/03/2013
30/03/2013
NA
Critical condition
NA
6
Jiangsu

32
F
21/03/2013
28/03/2013
NA
Critical condition
NA
7
Jiangsu

83
M
20/03/2013
29/03/2013
NA
Critical condition
NA
8
Zhejiang

67
M
NA
25/03/2013
NA
Critical condition
NA
9
Zhejiang

38
M
07/03/2013
18 /03/2013
NA
27/03/2013
Cook worked in Taicang Jiangsu
10
Zhejiang

64
M
29/03/2013
31/03/2013
2/4/2013
04/04/2013
สัมผัสเป็ดและไก่(สูบบุหรี้จัด)
Country
No.
province
Age (y)
Sex
Date of Onset
Date of
Hospitalisation
Oseltamivir
treatment start date
Date of dead
Exposure to
China
11
Shanghai

48
M
28/03/2013
3/4/2013
NA
03/04/2013
Transported chicken & duck
12
Shanghai

52
F
NA
NA
NA
03/04/2013
***Close contact developed fever and
 runny nose
13
Shanghai

4
M
31/03/2013
NA
NA

***Recovering from mild illness. Satisfactory
14
Shanghai

67
F
25/03/203
25/03/203
NA
critical condition
               NA
15
Jiangsu

61
F
20/3/2013
NA
NA
critical condition
NA
16
Jiangsu

79
M
21/3/2013
NA
NA
critical condition
NA
17
Shanghai

74
M
28/3/2013
30/3/2013
31/3/2013
critical condition
อาชีพทำฟาร์ม
18
Shanghai

66
M
29/3/2013
2/4/2013
2/4/2013
mild case
NA
19
Shanghai

59
M
25/3/2013
4/1/2013
4/1/2013
critical condition

20
Shanghai

67
M
29/3/2013
30/3/2013
30/3/2013
mild case
NA
21
Anhui
55
M
28/3/2013
1/4/2013
1/4/2013
Condition stable
live poultry sales and slaughter
Country
No.
province
Age (y)
Sex
Date of Onset
Date of
Hospitalisation
Oseltamivir
treatment start date
Date of dead
Exposure to
China
22
Shanghai

64
M
1/4/2013
7/4/2013
7/4/2013
7/4/2013
NA
23
Jiangsu

85
M
28/3/2013
1/4/2013
1/4/2013
critical condition
NA
24
Jiangsu

25
F
30/3/2013
30/3/2013
30/3/2013
critical condition
NA


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น