วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์ ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ H7N9 25 เมษายน 2556

สถานการณ์ ข้อมูลด้านระบาดวิทยา( Epidemiological information) ของโรคไข้หวัดนกสายพันธ์ H7N9  25 เมษายน 2556  มีดังนี้
  1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธ์H7N9
1.1 China - Taiwan

        จากข้อมูลของThe Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH) ที่ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ the National Health and Family Planning Commission (NHFPC)  เปิดเผยในวันที่ 24 เมษายน2556 ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยืนเพิ่ม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง 24 เมษายน 2556 เป็น 108 ราย เสียชีวิต   23 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 21.3  พักรักษาในโรงพยาบาล 70 ราย  จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 12 ราย  เวลาตั้งแต่เริ่มป่วยจนกระทั่งได้รับจำหน่ายจากโรงพยาบาล  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงตรวจพบเชื้อเฉลี่ย 9 วัน  ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น  เพศชายร้อยละ 67 เพศหญิงร้อยละ 33  ผู้ติดเชื้อมีอายุ 2 91 ปี อายุเฉลี่ย 58 ปี  median 62 ปี กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71  ผลจากการเฝ้าระวังจากกลุ่มผู้สัมผัสทั้งหมด 1689 ราย   มี 19 รายที่มีอาการ respiratory symptoms ในระยะ 7 วันที่เริ่มเฝ้าระวังโดย 15 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์   1 ราย เป็นผู้ป่วยในตึกเดียวกัน 2 รายเป็นคนร่วมบ้านและอีก 1 รายเป็น medical intern
       จากข้อมูลของ the New England Journal of Medicine ที่ได้ทบทวนข้อมูลผู้ติดเชื้อจำนวน 82 ราย ( ณ วันที่ 17 เมษายน 2556) พบว่าจาก hospitalized patients with unexplained pneumonia จำนวน 664 ราบ พบร้อยละ 12.2 ที่ติดเชื้อH7N9  และ respiratory specimens จาก outpatient surveillance for flulike illness มีเพียง ร้อยละ 0.02 ที่ตรวจพบเชื้อ  ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73  และอาศัยในเขตชนบท ร้อยละ 84 จากข้อมูลที่มีสมบูรณ์ 71 ราย 54 ราย(ร้อยละ 76 )  มี underlying medical conditions และในกลุ่มที่ตัวแปรด้านประชากรครบ 46 ราย พบว่า 40 ราย(ร้อยละ 87)มีความเสี่ยงด้านอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 5 ปี หรือสูงกว่า 65 ขึ่นไป  นอกจากนั้นพบว่าผู้ติดเชื้อ 4 รายเป็น poultry workers  3 ราย เป็นคนฆ่าสัตว์ปีก   และ 1 รายเป็น transported poultry
     ด้านการสัมผัสกับสัตว์ปีก ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ  77 ราย มี 59 ราย(ร้อยละ 77 )มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ขณะทำงาน หรือเข้าไปใน live-animal market  โดยสัตว์ปีกที่สัมผัสได้แก่ ไก่ 45 ราย เป็ด 12 ราย หมู 4 ราย นอกจากนั้นยังมีประวัติสัมผัส นกพิราบ ห่าน นกกระทา นกป่า นกเลี้ยง แมว และสุนัข   มีเพียง 5 รายที่ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ชัดเจน


       นอกจากนั้นในวันที่ 24 เมษายน 2556  the Central Epidemic Command Center (CECC) ไต้หวันแถลงข่าวยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกของไต้หวัน ผู้ติดเชื้อเป็นชายอายุ 53 ปีเป็นชาวไต้หวัน  ก่อนป่วยมาทำงานในเขต Suzhou มณฑลเจียงซู       ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง 9 เมษายน 2556 ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเขต Suzhou มณฑลเจียงซู       และได้ออกเดินทางไปเซี่ยงไฮ้และเดินทางกลับไปยังไต้หวันวันที่ 9 เมษายน 2556  วันที่ 12  เมษายน 2556  เริ่มมีไข้ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย ต่อมามีไข้สูงมากจึงเข้ารับการรักษาในคลีนิดด้วยไข้สูง แพทย์จึงส่งเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในวันที่ 16 เมษายน 2556แพทย์ได้เริ่มให้Tamiflu  18  เมษายน 2256  chest x-ray พบ interstitial infiltrate in the right lower lung. 20 เมษายน 2556 ได้รับการส่งตัวไปที่ medical center และเข้าพักรักษาใน the negative-pressure isolation room  วันที่ 22 เมษายน 2256 เก็บsputum โดย ตรวจ ผล real-time RT-PCR  และบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2556 the National Influenza Center in Taiwan พบเชื้อดังกล่าว  จาการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อรายนี้มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ hepatitis B carrier ไม่มีประวัติสัมผัสนกและสัตว์ปีกอื่นๆ ขณะที่พักในเขต Suzhou มณฑลเจียงซู        ตลอดจนไม่ได้รับประทานจากสัตว์ปีกหรือไข่ที่ปรุงสุกแล้ว     กลุ่มผู้สัมผัสจำนวน  139 รายยังไม่พบอาการผิดปกติ
 


         ด้านสัตว์ปีกในวันที่ 4 เมษายน 2556 มีการตรวจพบ Low pathogenic avian influenza virus(H7N9)ในสัตว์ปีก  3 แห่ง   ได้แก่
         1.สัตว์ปีก 1 ตัวใน Jianshe road agricultural products marketเขตZhoukou , มณฑลเหอหนาน
         2.สัตว์ปีก 1 ตัว ใน Chi’an market, Yiwu เขต Jinghua มณฑลเจ้อเจียง
         3. สัตว์ปีก 1 ตัว ใน Xiaotai agricultural products marketเขต Weishi, Kaifeng, มณฑลเหอหนาน


        จากผลของการศึกษาของNational Avian Influenza Reference Laboratory พบว่า H7N9 virus สามารถตรวจพบใน live bird markets และเป็น highly homologous และเสนอว่าควรมีการจัดการระบบใน   live bird market เพื่อป้องกันการแพร่เชือจากpoultry farms ไปสู่ตลาด นอกจากนั้น Expert Tsang Tak-yin says H7N9 เปิดเผยว่ามีการตรวจพบว่าสัตว์ปีกใน Shanghai market บางส่วนมี Q226L mutation ที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น