วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 31 มีนาคม 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
1. สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
     ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง 30 มีนาคม 2556 มีผู้ติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
จำนวน 17 ราย เสียชีวิต 11 ราย กระจาย 5 ประเทศ ดังนี้ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ( ผู้ยืนยันติดเชื้อ9 ราย  เสียชีวิต 6 ราย  )  อังกฤษ ( ผู้ยืนยันติดเชื้อ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย)  จอร์แดน (ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย)  กาตาร์ (ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 1 )  และ united Arab Emirates (ยืนยันติดเชื้อ 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย)  พบรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)  3 เหตุการณ์ คือ  Cluster ในครอบครัว 2 เหตุการณ์ ได้แก่ Cluster ในเมืองริยาร์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 เหตุการณ์ และ West midland ประเทศอังกฤษ 1 เหตุการณ์     Cluster กลุ่มผู้สัมผัส  1 Cluster ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย   และ Cluster ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  1 Cluster ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดน

      สำหรับอาการแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า เชื้อดังกล่าวจะแพร่กระจายทั่วร่างกายหลังการติดเชื้อ 48 ชั่วโมง อาการที่พบได้แก่ ไข้  ไอ หายใจลำบาก และปอดบวม บางรายพบไตวายร่วมด้วย
1.1 United Arab Emirates
       รายละเอียดเพิ่มเติมผู้ยืนยันเสียชีวิต จากNovel Coronavirus ในประเทศ United Arab Emirates  ผู้ติดเชื้อรายที่ 17 ของโลก และเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 11 เป็นชายอายุ 73 ปี อาศัยในประเทศดังกล่าวเริ่มป่วยวันที่ 8 มีนาคม 2556 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลAbu Dhabiเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ต่อมาถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาเข้ารับการรักษาโดย air ambulanceในตึกผู้ป่วยหนักที่  The Robert Koch Institute เมือง Munich ประเทศเยอรมันในวันที่ 19 มีนาคม 2556  เสียชีวิตวันที่ 26 มีนาคม 2556  ผู้เสียชีวิตรายนี้มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง ขั้น 4  ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศ แต่ก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสอูฐในงานแข่งขันอูฐซึ่งจัดในประเทศ กลุ่มผู้สัมผัส 50 รายยังไม่พบอาการผิดปกติ

     1.2    KSA    

       Dr. Ziad Al-Memish Undersecretary to the Ministry of Health for Public Health ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ติดเชื้อรายที่ 13 ของโลก  ว่า เป็นหญิงอายุ 61 ปี อาศัยในเมืองริยาร์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เริ่มมีอาการวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เมืองRiyadh วันที่ 29 มกราคม 2556 เสียชีวิตวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556  มีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ 10-18 มกราคม 2556 และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวขณะที่กลับจากประเทศอียิปต์มีอาการ severe acute respiratory syndrome (SARS)ทำให้สันนิษฐานว่า อาจจะติดเชื้อจากประเทศอียิปต์ก่อนกลับ  สิงที่กังวลของประเทศซาอุดิอาระเบียคือ the mild cases ในประเทศที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ 


1.3 UK

       ข้อมูลเพิ่มเติม the UK cluster index case (60M) จากข้อมูลของ the Health Protection Agency (HPA  )พบว่า ผู้ติดเชื้อ 2 ราย(ลูกชายและลูกสาว)ที่เป็นผู้สัมผัสกับIndex case ไม่มีประวัติสัมผัสกันและกัน แต่เริ่มมีอาการวันที่ 6 และ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ตามลำดับ      และลูกสาวได้ร่วมเดินทางไปเมือง Mecca ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย แต่จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในประเทศอังกฤษได้ผลลบต่อเชื้อ nCoV

1.4  Jordan

   จากผลการตรวจ sequence (30030 BP), Jordan-N3 จาก bronchial wash ของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งในthe SARS-like Jordan ICU cluster (collected in April, 2012) มีความคล้ายคลึงกับEMC/2012 ซึ่งเก็บจากผู้ติดเชื้อในเมือง Jeddahสูง   อาจกล่าวได้ว่า

Jeddah sequenceได้มีการแพร่กระจายไปยังจอร์แดน และอาจจะมี mild cases ใน ซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะที่เมืองJeddahแต่ไม่สามารถตรวจจับได้

1.5             France     

      High Council of Public Health (HCSP) ประเทศฝรั่งเศส แจ้งว่าขณะนี้มีการจัดระบบเตรียมรับมือกับการระบาดของเชื้อ coronavirusในประเทศ

 

1.6 Hong Kong,China
    รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  แจ้งว่ามีการเตรียมความพร้อมรับการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส และหากมีผู้ติดเชื้อจะเปิดเผยข้อมูลให้ทั่วโลกได้ทราบ นอกจากนั้น Yuen Kwok-yung, a microbiologist at University of Hong Kong    ซึ่งกำลังวิจัยเชื้อนี้ได้เปิดเผยว่า เชื่อว่าไวรัสนี้มีแหล่งกำเนิดในค้างคาว และสามารถเข้าไปติดเชื้อในสัตว์หลายชนิด เช่น ลิง หมู civet cats หรือแม้แต่กระต่าย  จึงไม่ง่ายนักที่จะตรวจสอบรอยโรคในคนได้  แหล่งโรคนี้ยังคงอยู่เฉพาะประเทศในเขตตะวันออกกลาง  อย่างไรก็ตามเชื้อนี้สามารถเข้าไปอวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์หลายอวัยวะ  และทำลายอวัยวะดังกล่าวรวดเร็วกว่าเชื้อ SARS.      

2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน
   2.1 Egypt
 United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). เปิดเผยเมื่อวันที่21 มีนาคม 2556 ว่าพบผู้ติดเชื้อ H5N1 avian influenza รายใหม่ 1 ราย ผู้ติดเชื้อเป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี อาศัยที่ Menofia governorate เริ่มป่วย วันที่  3 มีนาคม 2556 จากการสอบสวนโรคมีประวัติสัมผัส เป็ดและไก่ที่ป่วยและตาย   ปี 2556  ตั้งแต่ต้นปี 2556ประเทศอียิปต์มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก 2 ราย(รวมผู้ติดเชื้อรายนี้) เสียชีวิต 1 ราย




3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

    3.1 Mexico
       ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีรายงานการระบาดของเชื้อ Highly pathogenic avian influenza virus( H7N3) 13 เหตุการณ์ ในจังหวัด JALISCO   และ  GUANAJUATO มีสัตว์ปีกป่วย 473,306 ตัว และตาย   406,509  ตัว
    3.2 Indonesia

      พบสัตว์ปีกในฟาร์ม RT 10 Golden Corral Housing (Perumahan Kandang Emas), อำเภอ Kampung Melayu จังหวัด Bengkulu, เสียชีวิตกะทันหัน 25 ตัว เมื่อ 25 มีนาคม 2556 จากการตรวจของ Department of Agriculture Animal Health Bengkulu Cityพบ avian bird flu หรือ H5N1สามารถแพร่ติดเชื้อในคนได้  


    3.3 Hong Kong,China
      The Centre for Food Safety (CFS) of the Food and Environmental Hygiene Department เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ว่าได้สั่งการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจาก North Rhine-Westphalia State ประเทศ Germany, หลังจากมีข้อมูลว่าสัตว์ปีกในพื้นที่ดังกล่าวติดเชื้อ LPAI H5N1 ปีผ่านมาเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนำเข้าสัตว์ปีก และเนื้อจากสัตว์ปีก แช่แข็ง 10 000 ตันและไข่2.8 ล้านฟอง

        3.6  Italy

     Office International des Epizooties (OIE) เปิดเผยว่าในฟาร์มเขตชนบทของMedena เขต Romagna ตรวจพบ low pathogenic avian influenza (LPAI) serotype H5 and H7.


    3.7  Japan

       Ministry of the Environment ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ตรวจพบยีนของเชื้อpositive pathogenic bird flu ในซากหงส์ตาย ของ Niigata Prefecture )เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

   3.8 Philippine

      Secretary Proceso Alcala of the Department of Agriculture (DA) ประเทศฟิลิปปินส์ เผยว่าประเทศฟิลิปปินส์ ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกที่เลี้ยงในฟาร์ม และ wild birds จากเมืองRomagnaประเทศอิตาลี และเมือง Gelderland ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจาก                 มีข้อมูลยืนยันพบlow-pathogethic avian influenzaในประเทศทั้ง 2




4. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
   4.1 India
    ตั้งแต่ต้นปี 2556 ถึง 29 มีนาคม รัฐ Gujarat ประเทศอินเดีย พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ H1N1  จำนวน  151 ราย โดยเฉพาะในเขต Jamnagar cityพบผู้ป่วย และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก


5. สถานการณ์โรค YELLOW FEVER
    5.1 Peru

      Institutional Development Office of the Carlos Monge Medrano (ODI) Hospital, Percy Casaperalta Calcina แจ้งว่ามีผู้ยืนยันเสียชีวิต 1 รายจากโรคไข้เหลือง ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 27 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด Sandia ซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัด Phara และ Limbani  ทำงานใน mines in this jurisdiction   ก่อนป่วยมีประวัติถูกยุงนำเชื้อดังกล่าวกัด
      
    จังหวัด Sandia ตั้งในเขตthe Puno ใน the Peruvian Amazon basinซึ่งมีเชื้อyellow fever (YF) virusแพร่ระบาด

6. สถานการณ์โรค polio
   6.1 Pakistan
    พบเชื้อpolio virus ในท่อน้ำเสียของเมือง Peshawar และ Quetta ประเทศปากีสถานหลังจากสุ่มตรวจจากท่อน้ำเสีย 13 เมืองของประเทศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น