วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์ด้านระบาดวิทยาของโรคและภัย ประจำวันที่ 20 เมษายน 2556

สถานการณ์ด้านระบาดวิทยาของโรคและภัย ประจำวันที่ 20 เมษายน 2556 มีประเด็นดังนี้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

1.สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธ์ H7N9
   1.1 China

   The National Health and Family Planning Commission of China ได้แจ้งองค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 4 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากมณฑลเจียงซู 1 ราย และเจ้อเจียง 3 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง 19 เมษายน 2556 เป็น 91 ราย เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 18.68 กระจาย 4 มณฑล และ 2 เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่ มณฑลอานฮุย 3 ราย เสียชีวิต 1  ราย มณฑลเจียงซู 22 ราย เสียชีวิต 3 ราย มณฑลเหอหนาน 3 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต   มณฑลเจ้อเจียง 30 ราย เสียชีวิต 2 ราย  นครปักกิ่ง  1 รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และนครเซี่ยงไฮ้ 32 ราย เสียชีวิต 11 ราย   เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 67 ราย และหายเป็นปกติกลับบ้าน 7 ราย  ด้านอายุผู้ติดเชื้อมีอายุระหว่าง 4 89 ปี อายุเฉลี่ย 62 ปี (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60)   ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มอายุผู้ติดเชื้อH5N1 ที่พบว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวอายุต่ำกว่า 50 เป็นส่วนใหญ่)    สำหรับอาการและอาการแสดงรวมทั้งการติดต่อของเชื้อดังกล่าวสู่คนยังไม่ชัดเจน 
        พบว่าในกลุ่มผู้ติดเชื้อทั้งหมด พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน( Cluster)  3 Clusters ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเชือนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้หรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลว่าแม้จะมีความเป็นไปได้ในการติดต่อจากคนสู่คน แต่โอกาสจะเกิดมีน้อยมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปประเทศจีน  เพื่อประเมินสถานการณ์การระบาด รวมทั้งศึกษาในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศจีน หรือจำกัดการค้าขายระหว่างประเทศอื่นๆกับประเทศจีน และ special screening at points of entry

        ด้านปัจจัยเสี่ยงพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพียงร้อยละ 40 มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกก่อนมีอาการ   นอกจากนั้นจากข้อมูลของ the World Organisation for Animal Health (OIE) แจ้งว่ามีการตรวจพบ avian influenza A(H7N9)ในนกพิราบ ไก่ เป็ด และสิ่งแวดล้อมใน live bird markets ('wet markets')ในนครเซี่ยงไฮ้   มณฑลเจียงซู มณฑลอานฮุย และมณฑลเจ้อเจียง นอกจากนั้นแล้ว the Chinese Ministry of Agriculture ได้รายงานว่าจากการเก็บตัวอย่างจำนวน 47 801 ตัวอย่างจากตลาดค้าขายสัตว์ปีก(live animal markets) ฟาร์ม และโรงฆ่าสัตว์ พบตัวอย่างเพียง 39 ตัวอย่างที่พบเชื้อ โดย 38 ตัวอย่างพบในนครเซี่ยงไฮ้   มณฑลเจียงซู มณฑลอานฮุย และมณฑลเจ้อเจียง และอีก 1 ตัวอย่างพบในนกพิราบป่าในมณฑลเจียงซู


       He Hongxuan, a principal investigator at the Institute of Zoology with the Chinese Academy of Sciences กล่าวว่าการแพรกระจายของเชื้อH7N9  มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายของwild waterfowl โดยให้ข้อสังเกตว่าการระบาดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2556พบในเขตthe Yangtze River Delta  ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดในจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายของนกเหล่านี้ นอกจากนี้ในต้นเดือนเมษายน นักวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้ และเจ้อเจียงที่กำลังเกิดการระบาด ได้เก็บตัวอย่างอย่างพบว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถ matched กับvirusที่พบในนกที่กำลังบินเคลื่อนจากโซนเอเชียตะวันออกไปยังออสเตรเลีย
          ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการระบาด กรณีพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 (H 7 N 9) ว่า ล่าสุดภายในครึ่งเดือนมีผู้ป่วยไข้หวัดนกจากสายพันธุ์ H 7 N 9 แล้ว 87 ราย และยังมีการกระจายโรคจากเซี่ยงไฮ้ไปไกลถึงปักกิ่ง ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร จึงต้องมีการประเมิน เพราะอาจมีความเสี่ยงที่โรคนี้จะแพร่เข้าสู่ไทยได้ แต่โชคดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่นกอพยพบินกลับ ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคลงมาจึงน้อย แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะสายพันธุ์นี้จะไม่ทำให้สัตว์เจ็บป่วย จึงทำให้สังเกตได้ยาก ไม่เหมือน H 5 N 1 ที่เมื่อสัตว์เป็นโรคตาย 1 ตัว ก็มีโอกาสตายหมดทั้งเล้า ทั้งนี้ ขอให้ระมัดระวังนกพิราบที่อพยพมาจากประเทศจีน เพราะเป็นนกที่สามารถบินได้ไกลมาก และขณะนี้สมาคมนักแข่งขันนกพิราบปักกิ่งก็ได้ประกาศห้ามการแข่งขันแล้วเช่นกัน  


2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธ์ H5N1(ในคน)
  2.1 Egypt
      The Egyptian Ministry of Health เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ว่าพบผู้ยืนยันเสียชีวิตจากเชื้อH5N1 ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 26 ปี อาศัยในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไคโร  เสียชีวิตในโรงพยาบาล เขต Dakhaliya.   ผู้เสียชีวิตรายนี้นับว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ของประเทศในปี

3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

   3.1 Nepal

             District Livestock Office, Kailali, Dr Binay Kumar Karna, Chief of District Livestock Office เปิดเผยในวันที่ 17 เมษายน 2556ว่า พบเชื้อ bird fluในฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอ Kailali นอกจากนั้นแล้ว  District Livestock Office Chitwan chief Ram Kumar Karki เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตรวจพบเชื้อ bird flu ในฟาร์มเขต Bharatpur-9 1 ฟาร์มและ Mangalpur VDC- 7. 1 ฟาร์ม โดย the Central veterinary lab in Kathmanduทำให้ฆ่าfouls 60,000  ตัวในฟาร์มที่ Bhartapu และไก่ 4000 ตัวในฟาร์มที่ Mangalpur
3.2 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
             พบเชื้อBIRD flu ใน Bernard Matthews farm in Suffolk โดยตรวจยืนยันจาก Defra


4.สถานการณ์ earthquake
  4.1 Japan
      เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 .0 ริกเตอร์ ในทะเลซึ่งอยู่ระหว่างทางด้านเหนือของประเทศญี่ปุ่น และด้านตะวันออกของประทศรัสเซีย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 160 miles east-northeast of Kuril'sk, ประเทศรัสเซีย, และ328 miles northeast of Nemuro, ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ไม่มีรายงานสึนามิ


4.2 China

      China Earthquake Networks Center (CENC).รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 8.02 น(ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจีน)วันที่ 20 เมษายน 2556 ที่ เขตLushan เมือง Ya'an city มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย  72 ราย บาดเจ็บมากกว่า 600 ราย      การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด  8.0 ริกเตอร์เมื่อปี  2551 และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 90,000 ราย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น