วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 10 เมษายน 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 10 เมษายน 2556 มีประเด็น ดังนี้

สถานการณ์ต่างประเทศ


1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกจากเชื้อH7N9
    1.1  China

       the National Health and Family Planning Commission ประเทศจีนเปิดเผยว่า ในรอบเวลา 25  ชั่วโมง(  เวลา 17.00  น. วันที่ 8 เมษายน 2556 ถึง 18.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2556 )มีรายงานผู้ติดเชื้อจากไข้หวัดนกเชื้อH7N9   เพิ่ม 4 ราย จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ 2 ราย และ มณฑลเจ้อเจียง 2 ราย  และเสียชีวิต 2 ราย จากมณฑลเซี่ยงไฮ้  1 ราย และเจียงซู 1 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อ H7N9 สะสม เป็น 28 ราย เสียชีวิต 9 ราย กระจายใน 4 มณฑล ดังนี้ มณฑลเซี่ยงไฮ้ ผู้ยืนยันติดเชื้อ 13 ราย เสียชีวิต 5 ราย มณฑลเจียงซู ผู้ยืนยันติดเชื้อ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย มณฑลเจ้อเจียง 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย และอานฮุย ผู้ยืนยันติดเชื้อ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
        นักวิจัยของInstitute of pathogenic microorganisms and Immunology Key Laboratory เปิดเผยว่า จากผลของการศึกษา the reassortant virus พบว่า eight gene segments of the H7N9 avian flu virus โดยเฉพาะ H7 fragment จาก Zhejiang avian influenza virus จากเป็ดเป็น homologous กับ avian influenza virus ที่แยกได้จาก wild birds ของเกาหลี และ N9 ของZhejiang avian influenza virus จากเป็ด ก็homology กับ avian influenza virus ของ N9 fragment จาก wild birds ของเกาหลีเช่นเดียวกัน  Yu Kangzhen, the chief veterinarian ของ Ministry of Agriculture กล่าวว่าแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจน แต่เชื่อว่านกป่าอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศจีนได้

        The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) activated its Emergency Operations Center (EOC)ที่ Atlanta  เปิดว่าได้ยกระดับresponse ต่อการระบาดของเชื้อH7N9 ในประเทศจีนจากระดับ 3 ขึ้นเป็นระดับ 2 โดยมีระดับ 1 เป็นระดับสูงสุดของ agency-wide response
       ด้านประเทศเวียดนามที่พรมแดนติดกับประเทศจีน ได้นำมาตรการ Check temperature at the international airport มาใช้เป็น strengthening measures ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ H7N9 avian influenza จากประเทศจีน
2. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนจากเชื้อ H5N1 bird flu

  2.1 Vietnam

      Health official Doan Tan Buu ของจังหวัด Dong Thap  เปิดเผยว่า พบผู้ยืนยันติดเชื้อ H5N1 bird flu เสียชีวิต 1 ราย ในรอบ 14 เดือน  ผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเป็นเพศชาย อายุ 4 ปี เริ่มมีอาการวันที่  23 มีนาคม 2556 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งทางใต้ของจังหวัด Dong Thap  เสียชีวิตวันที่ 4 เมษายน 2556 ก่อนป่วยได้เข้าไปดูย่าฆ่าไก่ที่ซื้อมาจากในหมู่บ้าน (มีไก่ตายในหมู่บ้านแห่งนี้ และจากการสุ่มตรวจในภายหลังพบติดเชื้อ H5N1 bird flu  1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจากเชื้อ H7N1
3.1   S.Africa

         Western Cape agriculture MEC Gerrit van Rensburg เปิดเผยว่ามีการตรวจพบ H7N1 virus ในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศแห่งหนึงใกล้เขต Oudtshoorn และได้กล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ทราบ pathogenicity ของเชื้อH7N1  สำหรับมาตรการได้มีประกาศสั่งห้ามการเคลื่อนย้ายนกกระจอกเทศจากพื้นที่ที่ระบาด 3 กิโลเมตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น