วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีประเด็น ดังนี้
สถานการณ์ในต่างประเทศ

  1. สถานการณ์การติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
 1.1 ประเทศอังกฤษ
           The Health Protection Agency (HPA)  เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ว่ากรณีที่พบการติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ในครอบครัวแห่งหนึ่งจำนวน 3 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นเพศชาย อายุ 60 ปี  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  เมือง Manchester มีประวัติไปท่องเที่ยวประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียในเดือนมกราคม 2556   รายที่ 2 เป็นลูกชายรายแรกอายุ 38 ปี มีunderlying( มีประวัติรักษาโรคมะเร็งที่ Birmingham’s Queen Elizabeth Hospital) และรายที่ 3   มีเพี่ยงmild respiratory infection และปัจจุบันหายเป็นปกติ ทั้งรายที่ 2 และ3 ไม่มีไม่มีประวัติเดินทางไปที่ใดมาก่อน นั้น
           พบว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของครอบครัวที่เข้ารับการรักษาใน critical care unit at Queen Elizabeth Hospital เมือง Birmingham แพทย์ได้ให้ extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), a heart-lung-bypass procedure designed to allow disease-damaged lungs นั้นได้รับเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556   จากการเสียชีวิตของรายล่าสุดทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต  6  รายตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน  จากผู้ติดเชื้อทั้งหมด 12 ราย( ประเทศซาอุดิอาระเบีย  5 ราย เสียชีวิต 3 ราย  จอร์แดนเสียชีวิต 2 ราย อังกฤษ 4 ราย(ประเทศกาตาร์เข้ามารักษา 1 ราย ) เสียชีวิต 1 ราย และเยอรมัน 1 ราย(ประเทศกาตาร์เข้ามารักษา 1 ราย)  มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) ในครอบครัวที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  1 ครอบครัว และประเทศอังกฤษ 1 ครอบครัว  และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 1 แห่งที่ประเทศจอร์แดน
  1. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009
2.1             India
           ตั้งแต่ ต้นปี 2556 จนถึงปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009
ในรัฐGujarat ประเทศอินเดียโดยมีผู้เสียชีวิต 35 ราย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น