วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปสถานการณ์โรค และภัยจากต่างประเทศ และในประเทศ วันที่ 25 ตุลาคม 2555

ข่าวต่างประเทศ 1. สถานการณ์โรค Marburg Hemorrhagic Fever 1. 1 Uganda องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า มีการระบาดของโรค Marburg Hemorrhagic Fever โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ใน Kitumba sub-county อำเภอ Kabale จังหวัด Kabale มีรายงานผู้ป่วย 9 ราย (ทั้งผู้ป่วย probable และ confirmed cases) เสียชีวิต 5 ราย ในจำนวนนี้ยืนยันการติดเชื้อ the Uganda Virus Research Institute (UVRI) 3 ราย นอกจากนั้นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่า มีผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัย 34 ราย( 2 ราย รักษาอยู่ที่ isolation centre ที่ Rushoroza Health Centre III ใน Kabale ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ประเทศยูกานดาและองค์การอนามัยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบสวนหาสาเหตุการระบาดครั้งนี้ ด้านองค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทางเข้าประเทศยูกานดา โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ว่า โรคนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย ขณะที่มีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็น 123 ราย และรับการรักษาใน Rushoroza Health Centre III isolation centre 7 ราย รัฐบาลจะมีการใช้เงิน Shs1.8 billion เพื่อใช้ซื้อยา protective gear และใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ Marburg hemorrhagic fever เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในfamily เดียวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุEbola hemorrhagic fever โรคนี้ผู้ป่วยจะมีอาการวิงเวียน และปวดศรีษะ อย่างรุนแรง ต่อมาจะมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ผู้ป่วยร้อยละ 23-90 มักจะเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษาเฉพาะ การติดต่อโดยสัมผัสโดยตรงกับเลือด body fluids หรือ tissues ของผู้ติดเชื้อ 1.2 Rwanda ประเทศราวันดา ได้ประเทศ High Risk Marburg Alert ใน 4 อำเภอที่มีเขตติดต่อกับอำเภอKabale ในประเทศยูกานดา พื้นที่ที Alert ได้แก่ อำเภอMusanze, Gicumbi, Nyagatare และ Burera 2. สถานการณ์การปนเปื้อน E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา การปนเปื้อน E. coli O157:H7 ในเนื้อวัว ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในประเทศแคนาดา 16 ราย กระจายใน 4 เมือง the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เปิดเผยสถานการณ์ว่าขณะนี้ได้มีการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตทั้งหมด และตรวจสอบสินค้าว่ามีความปลอดภัยสูง จึงให้มีการเปิดการผลิตสินค้าดังกล่าวอีกครั้งแต่อยู่ในการเฝ้าระวังคุณภาพของ CFIA สำหรับประเทศไทยไม่มีรายงานสินค้าที่ปนเปื้อนจากเชื้อดังกล่าว และไม่มีรายงานผู้ป่วยเช่นกัน 3. สถานการณ์การระบาดของ E coli 3.1 The United state of America The Division of Public Health of the North Carolina Department of Health and Human Services เปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อ E. coli ในผู้ที่ไปร่วมงาน The Cleveland County Fair ในเดือนกันยายน 2555 ถึง ต้นเดือนตุลาคม 2555 ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย เสียชีวิต 1 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 13 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก ( 62 ราย ) และผู้ใหญ่ ( 39 ราย) พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตตามเขตต่างๆ ดังนี้ Cleveland County (59 ราย ) Gaston County (14 ราย เสียชีวิต 1 ราย) Lincoln County (14 ราย) Catawba County (2 ราย ) Union County (2 ราย ) Rutherford (6 ราย) York County South Carolina (2 ราย) และ Cherokee County South Carolina (2 ราย) ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการระบาดในครั้งนี้ 4. การปนเปื้อนของเชื้อ E. coli 0157:H7 (Possible) ใน ground beef ประเทศสหรัฐอเมริกา Main Street Quality Meats ของรัฐ utah ได้เรียกคืนเนื้อวัว(ground beef) จำนวน 2,310 pounds ที่อาจจะมีการปนเปื้อน E. coli 0157:H7. หลังจากthe USDA’s Food Safety and Inspection Service (FSIS) ได้มีการตรวจพบเชื้อดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้านี้ สำหรับสินค้าดังกล่าวถูกเรียกคืนได้แก่ 10 pound cases of “GROUND BEEF BULK” และ12 pound cases of “GROUND BEEF PATTIES” ซึ่งมีthe establishment number “EST. 19916″ และมีหมายเลข lot”1018121,” “1019121,” “1018122,” or “1019122.” เนื้อวัวดังกล่าวผลิตเมื่อวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2555 และนำไปจำหน่ายในภัตตาคารรัฐ Utah. 5. สถานการณ์การปนเปื้อนของ Salmonella Bredeneyในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ของถั่วลิสง 5.1 The United state of America CDC เปิดเผยว่าการระบาดของSalmonella Bredeney ที่มีความเชื่อมโยงกับการรับประทาน Trader Joe’s Valencia peanut butter ซึ่งผลิตโดย Sunland Inc. พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 38 ราย โดย 10 รายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยมีการกระจายตามรัฐต่างๆ ดังนี้ Arizona (1 ราย ) California (5 ราย ) Connecticut (3 ราย ) Illinois (1 ราย ) Louisiana (1 ราย ) Massachusetts (3 ราย ) Maryland (1 ราย ) Michigan (1 ราย ) Minnesota (1 ราย ) Missouri (2 ราย ) Nevada (1 ราย ) New Jersey (2 ราย ) New York (1 ราย ) North Carolina (1 ราย ) Pennsylvania (2 ราย) Rhode Island (1 ราย ) Texas (5 ราย) Virginia (1 ราย ) และ Washington (2 ราย ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึง 21 กันยายน 2555 ผู้ป่วยร้อยละ 66 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวและอาจจะถ่ายมีเลือดปน ไข้ หนาวสั่น ปวดศรีษะและปวดตามกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตาม FDA ได้ตรวจเชื้อ Salmonella Bredeney ใน Sunland nut butter ที่ตรงกับเชื้อที่พบในผู้ป่วย จากการสอบสวนเพิ่มเติมว่า The peanut butterถูกนำไปใช้กับSmuckers Uncrustables sandwiches ในโรงเรียนผ่าน the National School Lunch Program Sunland Inc. ได้เรียกคืนสินค้าดังกล่าว และได้เรียกคืนสินค้าที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงมากกว่า 100 รายการมาหลายสัปดาห์แล้ว คาดว่าการระบาดครั้งนี้อาจจะมีรายงานอย่างลดลงต่อเนื่อง 6. การระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา 6.1 The United stated of America สถานการณ์การระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อราที่เชื่อมโยงกับการฉีด Methylprednisolone Acetate (PF) ยังคงมีผู้ป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2555 มีรายงานผู้ป่วย 308 ราย( รวมทั้งฉีดเข้า peripheral joint infections เช่น knee, hip, shoulder, elbow จำนวน 4 ราย) เสียชีวิต 23 ราย กระจายใน 17 รัฐ ดังนี้ Florida (FL) ( 19 ราย เสียชีวิต 3 ราย) Georgia (GA) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Idaho (ID) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Illinois (IL) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Indiana (IN) (40 ราย เสียชีวิต 2 ราย) Maryland (MD) ( 17 ราย เสียชีวิต 2 ราย) Michigan (MI) ( 68 ราย เสียชีวิต 5 ราย) Minnesota (MN)( 7 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) New Hampshire (NH) ( 10 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) New Jersey (NJ) ( 17 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) New York (NY) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) North Carolina (NC) ( 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย) Ohio (OH) ( 11 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Pennsylvania (PA) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Tennessee (TN) ( 70 ราย เสียชีวิต 9 ราย) Texas (TX) ( 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) Virginia (VA)( 41 รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต) สำหรับ Methylprednisolone Acetate (PF) ที่ สงสัยมีการปนเปื้อนเชื้อรามี 3 Lots ได้แก่ Lot #05212012@68 prepared by NECC on 5/21/2012 Lot #06292012@26 prepared by NECC on 6/29/2012 และLot # 08102012 @51 prepared by NECC on 8/10/2012 ที่ผลิต 17,676 doses บริษัทที่ดำเนินการผลิต คือ New England Compounding Center (NECC) ซึ่งตั้งที่Framingham รัฐ Massachusetts,จากการสอบสวนการระบาดครั้งนี้โดย CDC และ FDA พบเชื้อรา Exserohilum rostratum ในขวดยา(Lot #08102012@51, BUD 2/6/2013 ที่ยังไม่เปิดใช้ นอกจากนั้นวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มีการตรวจเชื้อในผู้ป่วย 47 ราย พบเชื้อExserohilum rostratum ใน 2 ราย Aspergillus fumigatus และ Cladosporium อย่างละ 1 ราย ขณะนี้ทั้งCDC และFDA กำลังสอบสวนขั้นตอนที่อาจจะทำให้ ยาปนเปื้อน เชื้อรา ในครั้งนี้ 7. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 7.1 Vietnam Director of the provincial Department of Animal Health Cao Thi Tuyet Lan เปิดเผยว่า พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ที่ หมู่ที่ 12 ชุมชน Noong Luong อำเภอ Dien Bien ที่อยู่ทางเหนือของจังหวัด Dien Bienเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีสัตว์ปีกติดเชื้อ 720 ตัว 3 วันต่อมาที่หมู่ที่ 15 มีสัตว์ปีกอีก 400 ตัวติดเชื้อนี้เช่นกัน ทำให้ต้องฆ่าสัตว์ปีกเพื่อตัดวงจรระบาด มากกว่า 1000 ตัว นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 Pham Van Dong, director of the Veterinary Department (MARD) เผยว่ามีจังหวัดอีก 5 จังหวัดที่ยังมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในช่วง 21 วันที่ผ่านมาได้แก่ Quang Ngai, Ha Tinh, Tuyen Quang Hoa Binh และ the Pacific. โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัด Quang Ngai ในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาด 5 ครั้ง และมีการฆ่าสัตว์ปีกไปแล้ว 125,000 ตัวเพื่อตัดวงจรการระบาด จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีการระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้น ดังนั้น the Department of Animal Health จะมึคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกที่มีชีวิตจากภาคเหนือไปยังภาคใต้ของประเทศซึ่งจะต้องผ่านจังหวัด Quang Ngai และKon Tum เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ H5N1 virus branch 2.3.2.1 มีการระบาดในภาคใต้ของจังหวัดนี้จนกว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมโรคนี้ได้ 7.2 Indonesia Iman Rahman Paramedics officer DVO London เปิดเผยว่าตรวจพบเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีก(tail of five, one-tailed)ในเขต Cipagalo, Bandung, West Java 7.3 Egypt ตรวจพบเชื้อH5N1 ในสัตว์ปีก ที่ตลาด Ashmun ในเมือง Menoufia โดย laboratory National Veterinary poultry production agriculture ministry 7.4 Bhutan The National Incident Command Committee (NICC) ของประเทศ Bhutan เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ที่ police colony ใน Rinchending, Phuntsholing. โดยมีสัตว์ปีกตาย 14 ตัวจากการสุ่มตรวจสัตว์ปีกดังกล่าว โดย real time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) ที่the national referral laboratory ใน Serbithang พบ positive to Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 (bird flu) หลังทราบผลการตรวจ the National Centre for Animal Health (NCAH) ได้แจ้งข้อมูลต่อ the Regional Veterinary Officer of the Regional Livestock Development Centre เพื่อดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ เบื้องต้นพบว่ามีสัตว์ปีกเพียง 30 ตัวที่สัมผัสกับการระบาดในครั้งนี้ ข่าวในประเทศ 1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 1.1 กาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรีเผยถึงการเตรียมพร้อมการป้องกันโรคไข้หวัดนกว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จ.กาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องไข้หวัดนก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและป้องกันได้สั่งให้ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายถิ่นของสัตว์ปีกต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของเป็ดไล่ทุ่งที่มักจะมีการต้อนย้ายถิ่นมาในพื้นที่ กาญจนบุรี ส่วนของสัตว์ปีกอื่นๆ ให้ทุกส่วนราชการช่วยกันสังเกต เพื่อมิให้เกิดปัญหารวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ต้องติดตามสอบสวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและ อสม.ทุกหมู่บ้านต้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวมักจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก 2. สถานการณ์โรคจากน้ำท่วม 2.1 สุพรรณบุรี นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขัง ว่าได้สั่งการให้นายสมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ออกรณรงค์ให้ความรู้กับ อสม. อย.น้อย ประธานชุมชนและประชาชน ทั้ง 19 ชุมชน ได้รู้จักพิษภัยของ โรคฉี่หนู รวมทั้งวิธีการป้องกันโรค เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในฤดูฝน เกษตรกรกำลังทำนา จึงจำเป็นต้องรู้วิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง 3. สถานการณ์ภัยพิบัติ 04:00 พายุโซนร้อนเซินติญ ขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แล้ว และมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น ช่วงที่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเวียดนาม แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียง (จาก TMD) :ไม่มี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น