วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

อาการระยะอัมพาตในสุนัข

อาการที่กล่าวมาในหมาบ้ามีอาการอย่างไรนะ อาการระยะตื่นเต้นในสุนัขบ้าซึ่งอาจจะคล้ายกับอาการของโรคอื่นๆดังนี้
1.อาการแพ้พิษสารพิษปรอทหนู สารตะกั่ว สารปรอท
2.อาการของสุนัขที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ถูกตีหัว ถูกรถชน จนสมองฟกช้ำ
3.โรคเนื้องอกในสมอง
4.โรคลมชักของสุนัข
5.โรคพยาธิท็อกโซพลาสโมสิส
6.โรคไข้หัดสุนัข
7.กระดูกหรือก้างติดคอ
8.หากพบสุนัขมีอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาสัตว์แพทย์ โดยต้องเล่าอาการที่พบโดยละเอียด เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ง่ายขึ้น แต่ขั้นสุดท้ายที่จะให้การยืนยันผลแน่นอนนั้นต้องได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการต่อไปอาการระยะอัมพาต
เป็นอาการระยะสุดท้ายของโรค สุนัขที่แสดงอาการตื่นเต้น หรือดุร้ายชัดเจน อาการของระยะอัมพาตจะสั้น คือ เมื่อเริ่มแสดงอาการขาหลังอ่อ่นเปลี้ยแล้วในที่สุดจะล้มจนลุกไม่ได้ อัมพาตที่เกิดขึ้นจะขยายจากส่วนท้ายของลำตัวไปยังส่วนหัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว เพราะการเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจส่วนรายที่ไม่สังเกตเห็นอาการในระยะตื่นเต้นชัดเจน ระยะอัมพาตก็จะยาว ในกรณีนี้สุนัขจะมีอาการปากอ้า ซึม คางห้อยตก ลิ้นห้อยยาวออกนอกปาก น้ำลายไหลมากมักไม่กัดผู้คน มักแสดงอาการอยู่ 2-4 วัน แล้วอัมพาตจะเป็นทั้งตัว ทำให้ตายด้วยการเกิดอัมพาตของระบบทางเดินหายใจ สุนัขที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 3 ระยะดังกล่าวนี้ิตั้งแต่เริ่มสังเกตเห็นอาการมักอยู่ได้ไม่เกิน 10 วัน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้กักสุนัขที่กัดคนหรือที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไว้เป็นเวลา 10 วัน หากพ้นระยะดังกล่าวแล้วไม่มีอาการก็แสดงว่าปลอดภัย สุนัขที่แสดงอาการดุร้ายชัดเจน มักเรียกกันว่า บ้าแบบดุร้าย ซึ่งเป้นอาการที่พบได้มากกว่า บ้าแบบซึม ซึ่งไม่แสดงอาการดุร้าย จะกัดคนเมื่อถูกรบกวน ยัดเยียดป้อนข้าวป้อนยา ซึ่งจะเป็นอันตรายมากแก่ผู้เลี้ยง ผู้ให้อาหาร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น